نمایه نویسندگان

آ

 • آرای، زینب تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای سازمانی در شرایط تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی: شرکت تولید ترانسفورماتور) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 130-97]
 • آقایی، محسن شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های موثر در ارزیابی توانمندی جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ج.ا.ا [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 94-67]

ا

 • ابراهیمی، ابوالقاسم تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای سازمانی در شرایط تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی: شرکت تولید ترانسفورماتور) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 130-97]
 • ابراهیمی، حامد الگوی محیط شناسی ژئوپلیتیکی کشورهای پیرامون جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 34-7]
 • ابراهیمی، حسین بررسی سیاستگذاری اقوام ایرانی در منطقه شمال غرب (مطالعه موردی قوم ایرانی کرد) [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 190-157]
 • ابراهیمی، مهدی طراحی الگویی جهت پیاده‌سازی استراتژی در بخش عمومی نمونه مورد بررسی: برون سپاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در قوه قضاییه [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 60-31]
 • احمدی شریف، محمود شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد دفاعی دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 356-333]
 • احمدوند، علی محمد ارائه الگوی شناخت چالش‌های تهیه ره‌نگاشت در حوزه کسب و کار دفاعی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 156-129]
 • اردلان، امید عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمه‌ای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 309-285]
 • ازک، محسن نقش رشد طبقه متوسط جامعه در تغییر گفتمان غالب جامعه ایران از 1332 تا 1357( با تأکید بر نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موف) [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 38-7]
 • افشارنژاد، علیرضا آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری حوزه تعاون در مرحله تدوین [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 304-279]
 • اقتصادی فرد، محمود تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای سازمانی در شرایط تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی: شرکت تولید ترانسفورماتور) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 130-97]
 • اکبری، محسن طراحی الگویی جهت پیاده‌سازی استراتژی در بخش عمومی نمونه مورد بررسی: برون سپاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در قوه قضاییه [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 60-31]
 • امیدی، سجاد تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی - نظامی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 414-383]
 • امینی، عیسی حق شرط بین‌المللی عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و قلمرو آن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 294-271]
 • امینی سابق، زین العابدین آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری حوزه تعاون در مرحله تدوین [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 304-279]

ب

 • بیات، بهرام تبیین ابعاد و مولفه های تاب آوری در مدیریت بحران آب (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 96-61]
 • بیاضی، علی شناسایی و مفهوم‌پردازی پیشران‌های تفکر استراتژیک [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 76-43]
 • باقرزاده، احد آثار تحریم‌های یکجانبه بر رعایت حقوق بشر با تأکید بر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 68-39]
 • بشیری، سعید تبیین ابعاد و مولفه های تاب آوری در مدیریت بحران آب (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 96-61]
 • بنار، احد طراحی الگوی سیاست گذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کلان و تفصیلی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 42-7]
 • بهرامی، سیامک نقش رشد طبقه متوسط جامعه در تغییر گفتمان غالب جامعه ایران از 1332 تا 1357( با تأکید بر نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موف) [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 38-7]
 • بیوک، محسن دولت حائل و ثبات سیاسی،موردمطالعه:عراق [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 102-77]

پ

 • پاشایی هولاسو، امین نظریه نوآوی چابک [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 30-7]
 • پورجاوید، سهیلا الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران با رویکرد گرندد تئوری [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 128-103]
 • پورصادق، ناصر معرفی ارکان جهت‌ساز الگوی راهبردی اداره امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اندیشه‌های امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 352-325]
 • پورصادق، ناصر نظریه نوآوی چابک [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 30-7]
 • پورکریمی، جواد شناسایی ابعاد و مولفه های حکمرانی خوب دانشگاهی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 202-167]

ت

 • تقی پور، احسان شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک شرکت های دانش بنیان دریایی با استفاده از مدل های ترکیبی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 442-415]

ج

 • جمشیدی، شروین تبیین ابعاد و مولفه های تاب آوری در مدیریت بحران آب (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 96-61]

چ

 • چهاردولی، عباس الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریتِ تراز انقلاب اسلامی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 66-35]
 • چهاردولی، عباس الگوی راهبردی فرهنگ مطلوب جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 377-353]

ح

 • حاجی بیگلو، حسین چارچوب تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 261-233]
 • حاجی ملا میرزایی، حامد تبیین نقش فناوری "کلان داده ها" در هوشمندی سامانه های "فرماندهی و کنترل سایبری" و ارائه مدل کاربردی آن [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 124-97]
 • حافظی، محمد اسماعیل ارائه مدل فرایندی موفقیت مراکز رشد با رویکرد فرا ترکیب [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 238-209]
 • حسینی، محمدرضا چالش های ناشی ازعدم تحدید‌حدود فضای ماوراء جو بر امنیت ملی و حاکمیت دولتها [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 400-379]
 • حسنقلی پور، طهمورث پیچیدگی پروژه‌های زیرساخت شهری؛ چارچوبی برای سطح بندی پروژه‌ها از منظر پدافند غیر عامل [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 352-337]
 • حقیقی کفاش، مهدی چارچوب تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 261-233]
 • حمیدی، ناصر ارائه مدل فرایندی موفقیت مراکز رشد با رویکرد فرا ترکیب [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 238-209]

خ

 • خداداد حسینی، سید حمید شناسایی و مفهوم‌پردازی پیشران‌های تفکر استراتژیک [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 76-43]
 • خزایی، سعید تاثیر همتا پروری بر بهره وری سرمایه های انسانی دریک نیروی نظامی [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 180-149]
 • خزاعی، علی الگوی راهبردی فرهنگ مطلوب جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 377-353]
 • خسروی، عباس ارائه الگوی شناخت چالش‌های تهیه ره‌نگاشت در حوزه کسب و کار دفاعی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 156-129]
 • خسروی پور، بهمن الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران با رویکرد گرندد تئوری [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 128-103]
 • خلف زاده، رشید بررسی سیاستگذاری اقوام ایرانی در منطقه شمال غرب (مطالعه موردی قوم ایرانی کرد) [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 190-157]

د

 • دانایی، ابوالفضل ارائه الگوی راهبردی ابعاد ومولفه های کلیدی عملیات روانی رسانه ای [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 220-191]
 • دانایی فر، حسن رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامه ریزی اقتصادی و توسعه ای دهه 60 در ایران [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 154-125]
 • دانایی فرد، حسن شناسایی و مفهوم‌پردازی پیشران‌های تفکر استراتژیک [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 76-43]
 • دانشفرد، کرم الله الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خط مشی گذاری عمومی ( شناسایی مسائل عمومی) [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 270-247]
 • درستکار احمدی، ناهید عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمه‌ای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 309-285]
 • دهقان ده جمالی، محمدحسن الگوی قدرت نظامی ج.ا.ایران بر اساس فرهنگ مهدویت [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 355-331]

ذ

 • ذاکری، کاوه بررسی سرچشمه های ژئوپلیتیکی بحران در بالکان با تاکید بر امنیت مسلمانان [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 166-131]

ر

 • رحمدل، ناصر فراتحلیل مدیریت دانش و کارآفرینی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 231-203]
 • رسایی، محمد تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی - نظامی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 414-383]
 • رضائیان، علی طراحی الگوی سیاست گذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کلان و تفصیلی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 42-7]
 • رومینا، ابراهیم بررسی سرچشمه های ژئوپلیتیکی بحران در بالکان با تاکید بر امنیت مسلمانان [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 166-131]

ز

 • زیاری، یوسفعلی تحلیل موانع توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی:منطقه 6 تهران) [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 324-295]
 • زرگر، محمد ارائه الگوی راهبردی ابعاد ومولفه های کلیدی عملیات روانی رسانه ای [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 220-191]
 • زنگی اهرمی، عهدیه آثار تحریم‌های یکجانبه بر رعایت حقوق بشر با تأکید بر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 68-39]
 • زهدی‌نسب، یعقوب الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریتِ تراز انقلاب اسلامی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 66-35]
 • زیوری رحمان، محمود بررسی میزان آشنایی دانش آموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نرم و پدافند غیر عامل در برابر آن و روشهای توانمند سازی آنها [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 278-247]

س

 • ساده، احسان آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری حوزه تعاون در مرحله تدوین [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 304-279]
 • سام دلیری، کاظم سناریوهای سازمان‌های مردم‌نهاد ایران در افق ده‌ساله آینده [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 208-181]
 • ساوه درودی، مصطفی بیانیه گام دوم در دو حرکت(شناخت تهدیدات- مقابله با تهدیدات) [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 246-221]
 • سخدری، کمال ارائه مدل فرایندی موفقیت مراکز رشد با رویکرد فرا ترکیب [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 238-209]
 • سعادت راد، علیرضا مدیریت جنگ شهری سوریه [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 283-263]
 • سعادتمند، امیر مسعود تبیین نقش فناوری "کلان داده ها" در هوشمندی سامانه های "فرماندهی و کنترل سایبری" و ارائه مدل کاربردی آن [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 124-97]
 • سلطانی، علیرضا رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامه ریزی اقتصادی و توسعه ای دهه 60 در ایران [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 154-125]
 • سهرابی، شهلا شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه های موثربر بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 296-271]

ش

 • شاه محمدی، سعید مدل پارادایمی فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح از منظر امامین انقلاب در جهت توسعه سرمایه‌های انسانی با روش داده بنیاد [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 120-95]
 • شاه محمدی، محمد مدل پارادایمی فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح از منظر امامین انقلاب در جهت توسعه سرمایه‌های انسانی با روش داده بنیاد [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 120-95]
 • شیری، محمد سناریوهای سازمان‌های مردم‌نهاد ایران در افق ده‌ساله آینده [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 208-181]

ص

 • صادق، سهراب شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک شرکت های دانش بنیان دریایی با استفاده از مدل های ترکیبی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 442-415]
 • صالح زاده، رضا تبیین ابعاد و مولفه های تاب آوری در مدیریت بحران آب (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 96-61]

ع

 • عامری، مهدی مدل پارادایمی فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح از منظر امامین انقلاب در جهت توسعه سرمایه‌های انسانی با روش داده بنیاد [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 120-95]
 • عباسی، حمیده الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خط مشی گذاری عمومی ( شناسایی مسائل عمومی) [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 270-247]
 • عزتی، میترا شناسایی ابعاد و مولفه های حکمرانی خوب دانشگاهی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 202-167]
 • عزیزی، محمد حسین حق شرط بین‌المللی عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و قلمرو آن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 294-271]
 • عزیزی مرادپور، حمید آثار تحریم‌های یکجانبه بر رعایت حقوق بشر با تأکید بر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 68-39]
 • عسکری، احمد نقش شناخت توزیعی بر عملکرد تیم ها در محیطهای پویا و پرخطر [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 270-239]
 • علی بیگی، امیرحسین الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران با رویکرد گرندد تئوری [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 128-103]
 • علمی، محمد بررسی سیاستگذاری اقوام ایرانی در منطقه شمال غرب (مطالعه موردی قوم ایرانی کرد) [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 190-157]

غ

 • غلامی، زهرا تحلیل موانع توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی:منطقه 6 تهران) [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 324-295]
 • غیور نجف‌آبادی، امین الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریتِ تراز انقلاب اسلامی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 66-35]

ف

 • فیاضی، داود معرفی ارکان جهت‌ساز الگوی راهبردی اداره امور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اندیشه‌های امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 352-325]
 • فقیه زاده، رضا نقش تسلیم در تأمین امنیت روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 330-297]

ق

 • قاسمی شمس، معصومه طراحی الگویی جهت پیاده‌سازی استراتژی در بخش عمومی نمونه مورد بررسی: برون سپاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در قوه قضاییه [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 60-31]
 • قربانخانی، مهدی بررسی میزان آشنایی دانش آموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نرم و پدافند غیر عامل در برابر آن و روشهای توانمند سازی آنها [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 278-247]
 • قربانی زاده، وجه الله چارچوب تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 261-233]
 • قربانی نژاد، ریباز بررسی سرچشمه های ژئوپلیتیکی بحران در بالکان با تاکید بر امنیت مسلمانان [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 166-131]
 • قنبری، سیروس بررسی میزان آشنایی دانش آموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نرم و پدافند غیر عامل در برابر آن و روشهای توانمند سازی آنها [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 278-247]

ک

 • کاظم پور، ذکریا بررسی ابعاد ارزیابی تهدیدات هوشمند آینده [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 148-121]
 • کاظمی رهبر، مجتبی آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری حوزه تعاون در مرحله تدوین [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 304-279]
 • کبیری، ابوالحسن مدیریت جنگ شهری سوریه [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 283-263]
 • کردناییج، اسدالله شناسایی و مفهوم‌پردازی پیشران‌های تفکر استراتژیک [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 76-43]
 • کریمی، حمید طراحی الگوی اندیشه مقام معظم فرماندهی کل قوا (حفظه‌الله‌تعالی) درباره آمادگی دفاعی نیروهای مسلح [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 96-69]
 • کشاورزی، علی حسین شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه های موثربر بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 296-271]
 • کشاورز افشار، رحمان شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه های موثربر بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 296-271]
 • کشتکار هرانکی، مهران شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد دفاعی دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 356-333]
 • کلانتری، فتح ا... نقش عوامل ژئوپلیتیکی انسانی و فرهنگی بر راهبرد دفاعی ج.ا.ایران از مبداء سرزمینی عراق [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 382-353]
 • کلانتری، نصراله مفهوم شناسی وحدت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی و تحول عینی آن در دولت‌های جمهوری اسلامی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 336-311]
 • کوچک زاده تهمتن، رضا عوامل موثر بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خاورمیانه ای روسیه (2011 تا 2017) [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 384-357]

گ

 • گلابچی، محمود پیچیدگی پروژه‌های زیرساخت شهری؛ چارچوبی برای سطح بندی پروژه‌ها از منظر پدافند غیر عامل [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 352-337]
 • گلشاهی، بهنام عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمه‌ای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 309-285]

ل

 • لزگی، علینقی نقش تسلیم در تأمین امنیت روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 330-297]

م

 • مجتهد سلیمانی، ابوالحسن تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی - نظامی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 414-383]
 • محمدی، حافظ تبیین نقش فناوری "کلان داده ها" در هوشمندی سامانه های "فرماندهی و کنترل سایبری" و ارائه مدل کاربردی آن [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 124-97]
 • محمدی، حمید رضا بررسی سرچشمه های ژئوپلیتیکی بحران در بالکان با تاکید بر امنیت مسلمانان [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 166-131]
 • محمدی، علیرضا ارائه الگوی راهبردی ابعاد ومولفه های کلیدی عملیات روانی رسانه ای [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 220-191]
 • محمدی فاتح، اصغر طراحی الگوی اندیشه مقام معظم فرماندهی کل قوا (حفظه‌الله‌تعالی) درباره آمادگی دفاعی نیروهای مسلح [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 96-69]
 • محمدی منفرد، حسن شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های موثر در ارزیابی توانمندی جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ج.ا.ا [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 94-67]
 • مرادی، عبداله مفهوم شناسی وحدت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی و تحول عینی آن در دولت‌های جمهوری اسلامی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 336-311]
 • مظلومی، نادر چارچوب تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 261-233]
 • معماریانی، عزیزالله طراحی الگوی سیاست گذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کلان و تفصیلی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 42-7]
 • معینی، علی طراحی الگوی سیاست گذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کلان و تفصیلی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 42-7]
 • موحدی صفت، محمدرضا شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های موثر در ارزیابی توانمندی جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ج.ا.ا [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 94-67]
 • موسوی خطیر، سید جلال ارائه الگویی برای دانش محوری دانشگاههای کشور [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 410-385]

ن

 • نادری، ابوالقاسم ارائه الگویی برای دانش محوری دانشگاههای کشور [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 410-385]
 • نراقیان، محمد مهدی پیچیدگی پروژه‌های زیرساخت شهری؛ چارچوبی برای سطح بندی پروژه‌ها از منظر پدافند غیر عامل [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 352-337]
 • نصری، فرامرز شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک شرکت های دانش بنیان دریایی با استفاده از مدل های ترکیبی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 442-415]
 • نقی پورفر، ولی الله نقش تسلیم در تأمین امنیت روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 330-297]
 • نقدی، جعفر مدل ارتقاء کیفیت سیاستگذاری عمومی ج.ا.ایران در پرتو کاربست ارزش‌های سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 440-411]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم شناسایی ابعاد و مولفه های حکمرانی خوب دانشگاهی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 202-167]

و

 • وثوقی نیری، عبداله تاثیر همتا پروری بر بهره وری سرمایه های انسانی دریک نیروی نظامی [دوره 11، شماره 45، 1400، صفحه 180-149]

ه

 • هماینی دمیرچی، امین شناسایی ابعاد و مولفه های حکمرانی خوب دانشگاهی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 202-167]

ی

 • یزدان شناس، محمد شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک شرکت های دانش بنیان دریایی با استفاده از مدل های ترکیبی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 442-415]
 • یقینی، محمود الگوی راهبردی فرهنگ مطلوب جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 377-353]
 • یوسفوند، یعقوب مدل ارتقاء کیفیت سیاستگذاری عمومی ج.ا.ایران در پرتو کاربست ارزش‌های سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 440-411]