اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1803
تعداد پذیرش 258
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 1255
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 921

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 198
تعداد مشاهده مقاله 102080
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 64080
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 14 %