اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1538
تعداد پذیرش 208
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 1079
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 783

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 168
تعداد مشاهده مقاله 47134
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25435
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 14 %