اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1708
تعداد پذیرش 237
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 1192
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 870

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 180
تعداد مشاهده مقاله 78258
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 44707
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 14 %