اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1409
تعداد پذیرش 200
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 977
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 716

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 114
تعداد مشاهده مقاله 24320
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15865
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 14 %