الگوی قدرت نظامی ج.ا.ایران بر اساس فرهنگ مهدویت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

راهبرد انتظار؛ یعنی کلان­نگری و به­کارگیری انواع ظرفیت­های مادی و معنوی برای ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف). یکی از ظرفیت­های مهم و اساسی، سازماندهی قدرت نظامی هوشمند مبتنی بر فرهنگ مهدویت است. قدرت ملی شامل جغرافیا، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، علم و فناوری، سایبری و توان نظامی می­باشد. هدف این پژوهش تبیین قدرت نظامی ج.ا.ایران به­عنوان پایه و اساس دفاع و امنیت و مهمترین رکن قدرت ملی، در سه بُعد نرم­افزاری، سخت­افزاری و هوشمندی است. این پژوهش به روش زمینه­ای- موردی انجام گردیده و از نوع کاربردی می­باشد. روش گرد­آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه­ای بوده و جامعه آماری 200 نفر که با استفاده از فرمول کوکران جامعه نمونه 86 نفر می­باشد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که قدرت نظامی مبتنی بر فرهنگ مهدویت، در بُعد نرم­افزاری شامل مولفه ارزش­محوری با 14 شاخص و مولفه سرمایه انسانی با 10 شاخص می­باشد. قدرت نظامی در بُعد سخت­افزاری شامل مولفه توان­محوری با 6 شاخص و مولفه قابلیت­محوری با 9 شاخص است. قدرت نظامی در بُعد هوشمندی شامل مولفه دانش­محوری با 8 شاخص و مولفه فناوری­محوری با 5 شاخص می­باشد. پایه و اساس قدرت نظامی، نیروی انسانی ارزشی و دانشی است. 

 1. قرآن کریم، ‌ترجمه، آیت‌الله‌ مکارم شیرازی، قم، انتشارات اشکذر.
 2. امام خمینی (قدس سره الشریف)، سید روح‌الله، (1385) صحیفه نور جلد 7 و 20 ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره).
 3. بیانات و سخنرانی­های مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظله­العالی)، قابل دسترس در پایگاه اینترنتی به آدرس: khamenei.ir
 4. تلیس، اشلی، جانیک بایالی، کریستوفر لین و ملیسا مک­فرسون، (1383) سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.
 5. دانش­آشتیانی، محمدباقر، (1390) راهبرد ساختار سازمانی نزاجا تا سال 1400، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 6. درویشی متولی، حسین، (1388)، موعودگرایی و جهانی‌شدن فرهنگی، قم، انتشارات مشرق موعود.
 7. راش، مایکل، (1377)، جامعه و سیاست، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران، انتشارات سمت.
 8. سعیدی، ابوالفضل، (1397)، فرهنگ توصیفی مفاهیم راهبردی، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 9. صدوق، محمدبن حسن، ابن بابویه، (1362)، عیون اخبار الرضا، تهران، انتشارات اسلامیه.
 10. صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج‌‌1، ص280‌
 11. طباطبایی، سیدمحمدحسین، (1375)، تفسیرالمیزان، قم، انتشارات اسلامی.
 12. لاریجانی، علی و غلامی ابرستان، غلامرضا، (1396)، رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 13. فرتوت، محسن، (1393)، انقلاب اسلامی و استحکام بخشی ساخت درونی قدرت، تهران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 14. کلانتری، فتح­ا...، (1396)، شناسایی عوامل مرتبط با مولفه دفاعی- امنیتی، فصلنامه شماره 57 راهبرد دفاعی، تهران مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
 15. کلینی، محمدبن یعقوب، (1361)، اصول کافی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
 16. گیدنز، آنتونی (1379)، جامعه­شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
 17. موسوی گیلانی، سیدرضی، (1394)، گفتمان مهدوی، قم، انتشارات مرکز تخصصی مهدویت.
 18. مطهری، مرتضی (1390)، مجموعه آثار، ج 18، قم، انتشارات صدرا.
 19. منوچهری، عباس، (مهر و آبان 1376)، قدرت مدرنیسم و پست‌مدرنیسم، دوماهنامه اطلاعات اقتصادی- سیاسی، مؤسسه‌ اطلاعات.
 20. موحدیان عطار، علی و جمعی از نویسندگان (1388)، گونه‌شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

 

منبع لاتین:

 1. Ellict, Geffry.M & Robert Regionald ,(1989), The Arms Control- Disarmanent, and Military Security Lutovinov.