درباره نشریه

نخستین شماره فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی در مهرماه 1390 منتشر شده و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردد.

فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دارای مجوز انتشار عمومی به شماره 94/4262 مورخه 1394/03/04 صادره از سوی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی می باشد.

فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، مقالات پژوهشی با رویکرد کلان موضوعاتِ راهبردی در حوزه های امنیتی، مدیریتی و دفاعی را منتشر می نماید.

 نوع دسترسی به مقالات فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی به‌صورت «باز» می‌باشد.

 

خط مشی حق چاپ:Copyright Policy

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و  یا کپی کند، به‌شرط این‌که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

این نشریه تحت مجوز:

این نشریه تحت مجوزAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) است، یعنی شما آزاد هستید که اشتراک‌گذاری مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید و برای هر هدفی  بجز اهداف تجاری، محتوا را مجدداً ترکیب کنید، تغییر دهید و بر اساس آن بنوسید.