درباره نشریه

فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی برابر مجوز 3/18/60329 مورخه 1392/04/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه علمی-پژوهشی بوده و انتشار آن به استناد مجوز شماره 94/4262 مورخه 1394/03/04 معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به  ثبت رسیده است.

   نخستین شماره این فصلنامه در مهرماه سال 1389 منتشرشده و  از سال ۱۳۸۷ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه می گردد.