اهداف و چشم انداز

 اهداف:

اشاعه و نشر تحقیقات وپژوهش انجام شده درحوزه میان‌رشته‌ای دانش راهبردی دفاع، امنیت و مدیریت؛

فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار واطلاعات میان اندیشمندان، صاحب‌نظران و دانش‌پژوهان؛

تلاش درجهت رفع نیازهای علمی وتحقیق کشور درحوزه مسائل راهبردی


چشم‌انداز:

 - نشریه‌ای با قابیلت مرجعیت درمجامع علمی درحوزه میان رشته‌ای علوم راهبردی.

 

 

حوزه موضوعی:

- مدیریت راهبردی 

- مدیریت منابع انسانی

- مدیریت رسانه

- مدیریت بازرگانی

- مدیریت دانش

- مدیریت آموزشی

- مدیریت صنعتی

- جامعه‌شناسی

- اقتصاد

- اقتصاد بین‌الملل

- روابط بین‌الملل

- حقوق بین‌الملل

- دفاع و امنیت

- پدافند غیرعامل

- امنیت سایبر

- ژئوپلیتیک

 - مطالعات سیاسی

- مطالعات فرهنگی

- فقه و حقوق

- فناوری اطلاعات