الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریتِ تراز انقلاب اسلامی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه پژوهشی مدیریت راهبردی پژوهشکده مدیریت راهبردی داعا

2 رئیس پژوهشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 گروه آموزشی علوم دفاعی راهبردی

چکیده

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در افق بلندمدت، پایه‌گذاری تمدّن نوین اسلامی را هدف‌گذاری نموده است. طبیعتاً اهداف بزرگ، تشکیلاتی در حد خود را می‌طلبد لذا در گام دوم انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح به‌عنوان بازوان قدرتمند و اطمینان‌بخش مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) می‌بایست در حدّ تراز انقلاب اسلامی ارتقاء یابند. از آنجائی‌که آنچه مجموعه‌های نظامی را به معنای واقعی کارآمد می‌کند، فرماندهی و مدیریت است که به‌مثابه بستر و محور نیروهای مسلح می‌باشد، هدف اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریتِ تراز انقلاب اسلامی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی است.

مبتنی بر این هدف، تحقیق حاضر از راهبرد پژوهشی آمیختۀ اکتشافی بهره‌گیری نموده و بر مبنای روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد غیرساختاریافته، داده‌های لازم از بیانات، پیام‌ها و تدابیر امامین انقلاب اسلامی طی بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۸ گردآوری گردید که بالغ بر 1000 صفحه متن تولید و با استفاده از نرم‌افزار تحلیل کیفی MaxQDA12، اقدام به ۳۱۷۲ مورد، کدگذاری نموده است که منجر به تولید ۹5 شاخص و ۱۲ مؤلفه در قالب سه بُعدِ «بینش»، «منش» و «کنش» گردید.

کلیدواژه‌ها


 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع دینی

  • نهج‌البلاغه، ترجمه: محمد دشتی (1383)، تهران، انتشارات لاهیجی.
  • فرمایشات حضرت امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، صحیفه نور (۱۳۸۲)، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام (رحمه‌الله علیه).
  • فرمایشات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات و احکام انتصابات، قابل‌ دسترسی در نرم‌افزار حدیث ولایت.

   

  ب. منابع فارسی

  • احدی، محمد (۱۳۹۵)، ارائه الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • احدی، محمد و حاتمی، امیر (۱۳۹۷)، مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال ۱۶، شماره ۷۱، ص 94-73.
  • اسفندیاری‌صفا، خسرو (۱۳۹۴)، الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرمانده کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال ۱۵، شماره ۵۹، ص 105-87.
  • انصاری، محمدعلی؛ دعایی، حبیب‌الله و همکاران (1378)، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، چاپ سوم (1384)، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
  • پارسائیان، محمد و پهلوان، منصور (1397)، زوایای اثرگذاری فرهنگ قرآن بر اقتصاد، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره 2، ص 178-153.
  • پتریلو، مایکل. ای (1388)، عصر جدید مدیریت و نظارت در پلیس، مفهومی رفتاری، ترجمه: حسین ملانظر، تهران، بازرسی کل ناجا.
  • جلالی، حسین (۱۳۸۰)، درآمدى بر بحث «بینش»، «گرایش»، «کنش» و آثار متقابل آن‌ها، فصلنامه معرفت، شماره ۵۰، ص 72-59.
  • جویباری، آزیتا (1390)، آموزه‌هایی در مدیریت از نگاه قرآن با نگرشی بر جزءهای 19 الی 21، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال دوم، ص 66-45.
  • خاتمی، سید احمد (1389)، مدیریت از دیدگاه قرآن و حدیث، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  • خسروپناه، عبدالحسین و جمعی از پژوهشگران (۱۳۹۸)، منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (نظام بینشی، منشی و کنشی)، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • خودسیانی، مصطفی؛ پیری، هادی‌مراد و همکاران (1391)، بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ، مجله سیاست دفاعی، سال بیستم، شماره 81، ص 108-69.
  • خیرگو، منصور (۱۳۹۵)، مفهوم‌سازی فرماندهی مطلوب از منظر مقام معظم رهبری، فصلنامه مدیریت نظامی، سال ۱۶، شماره ۴، ص 41-26.
  • داوری، علی و رضازاده، آرش (۱۳۹۳)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار pls، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
  • رضاییان، علی (۱۳۹۱)، اصول مدیریت، تهران، سمت.
  • زین‌الدینی، مجید (۱۳۹۶)، مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال ۲۵، شماره ۳، ص 189-163.
  • ساجدی‌نیا، محمدحسین (1383)، اصول و مبانی مدیریت اسلامی، چاپ دوم، تهران، شهر آشوب.
  • سلمانی قهیازی، احمد (۱۳۸۸)، طراحی الگوی راهبردی ارتقای بهره‌وری ساحفای ارتش ج.ا.ا، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • صبحی، حسن (1376)، رهبری، مدیریت و فرماندهی نظامی، تهران، انتشارات دافوس.
  • طباطبایی یزدی، سید احمد؛ مقیسه، رضا و همکاران (1394)، مبانی سبک حکیمانه (مبانی سبک مطلوب فرماندهی و مدیریت سپاه)، تهران، مرکز امامت- مرکز باقرالعلوم.
  • طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۵۴)، بررسی‌های اسلامی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم، انتشارات دارالتبلیغ اسلامی.
  • عنبری، موسی (۱۳۸۷)، فرهنگ دینی (فرهنگ ارزشی-مذهبی)، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال دوم، شماره ۱۹ و ۲۰، ص 62-44.
  • غیور نجف‌آبادی، امین (۱۳۹۹)، طرح راهبردی نظام فرماندهی و مدیریت تراز انقلاب اسلامی در نیروهای مسلح مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • فرهی بوزنجانی، برزو؛ محمدی، ابوالفضل و حصیرچی، امیر (۱۳۹۰)، الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری، فصلنامه مدیریت منابع انسانی، سال دوم، شماره ۳ و ۴، ص 61-39.
  • قبادی، اسماعیل (1378)، اصول و مبانی مدیریت اسلامی، قم، فقه.
  • محمدعلی‌زاده، اکبر (۱۳۹۳)، الگویی برای شیوه درست استنباط از بیانات امامین انقلاب اسلامی، تهران، مرکز باقرالعلوم.
  • مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۲)، آموزش عقاید، تهران، سازمان تبلیغات اسلام.
  • مطهری، مرتضی (۱۳۸۱)، کلیات علوم اسلامی: کلام، عرفان، حکمت عملی، تهران، انتشارات صدرا.
  • مطهری، مرتضی (۱۳۸۸)، مجموعه آثار، جلد ۹، تهران، انتشارات صدرا.
  • مقیمی، سید محمد (1394)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ دوم، تهران، انتشارات راه دان.
  • مکارم شیرازی، ناصر (1393)، مدیریت و فرماندهی در اسلام، چاپ سوم، قم، انتشارات نسل جوان.
  • نیروی انسانی سپاه (1380)، آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح، تهران، نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه.

   

  ج. منابع انگلیسی

  • Bryman, Alan (2015), Social Research Methods, 5th. Oxford: university press.
  • Charmaz, K (2006), Constracting Gounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage Publication.
  • Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1990) Basics of qualitative research grounded theory procedures and techniques. Newbury Park London: Sage Publications.
  • Fayol, Henri (1930), Induatrial and General Administration, J.A. Coubrough, trans,  Geneva International Management Institute.

   

  د. سایت‌ها

  • Khamenei.ir