نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیای مرکزی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی مبتنی‌ بر بنیادگرایی اسلامی (با تأکید بر بُعد نرم‌افزاری) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 187-167]
 • آسیب تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 166-145]
 • آگاهی‌بخشی الزامات توسعه آگاهی‌بخشی در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر توسعه دفاعی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 155-133]
 • آینده‌پژوهی الزامات توسعه آگاهی‌بخشی در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر توسعه دفاعی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 155-133]

ا

 • اثربخشی تدوین راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با رویکرد کارایی و اثربخشی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 75-97]
 • ادغام تاثیر ادغام بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 283-296]
 • ارزیابی عملکرد تاثیر ادغام بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 283-296]
 • ارزیابی عملکرد مدل ارزیابی عملکرد شهرک‌های صنعتی با در نظرگرفتن معیارهای پایداری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 216-185]
 • استراتژی دریایی استراتژی دریایی و قدرت ملی (رویکردی نو به استراتژی دریایی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 212-189]
 • استراتژی نظریه داده‌بنیاد طراحی مدل بهینه شایسته‌سالاری در نظام جذب سرمایه‌های انسانی با استفاده از تئوری مجموعه فازی (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی علیه‌السلام) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 145-167]
 • استرجاع نقش و جایگاه منطق استدلال استرجاعی در علوم راهبردی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 113-91]
 • استعداد شناسایی عوامل موثر بر توسعه راهبردی استعدادها [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 89-63]
 • استقراء نقش و جایگاه منطق استدلال استرجاعی در علوم راهبردی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 113-91]
 • اسناد بالادستی رابطه علم، فناوری و نوآوری با دفاع دانش‌بنیان براساس گفتمان ولایت‌فقیه و اسناد بالادستی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 272-237]
 • اسناد حقوق بین‌المللی مکانیزم مقابله با منابع مالی گروههای تروریستی در پرتو اسناد حقوق بینالملل (مطالعه موردی: داعش) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 131-113]
 • اقتصاد مقاومتی مدل مفهومی تولید صادرات‌محور در اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 245-217]
 • الگو الگوی ‌نظام ‌حقوق ‌دارائی‌های ‌فکری ‌جمهوری‌ اسلامی ‌ایران با رویکرد ‌مدل‌سازی ‌ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 31-7]
 • امنیت تحلیل جامعه‌شناختی نقش و کارکرد اجتماعی نخبگان سیاسی (قدرت) در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 121-143]
 • امنیت تدوین راهبردهای امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 253-281]
 • امنیت جامعه تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 166-145]
 • امنیت ملی تحلیل جامعه‌شناختی نقش و کارکرد اجتماعی نخبگان سیاسی (قدرت) در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 121-143]
 • امنیت ملی تاثیر تهدیدات زیست‌محیطی بر امنیت ملی (مطالعه موردی: کرانه‌های جنوبی دریای خزر) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 201-223]
 • اهداف ملی نقش عوامل ژئوپلیتیکی آمریکا و تکفیریها از مبدأ سرزمینی عراق بر راهبرد دفاعی آن‌ها جهت مقابله با جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 63-33]

ب

 • باز بودن اقتصاد بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات دانش بنیان (با فناوری بالا) در کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 144-115]
 • بازدارندگی طرح راهبردی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایراى در حوزه بازدارندگی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 252-225]
 • بازمهندسی ساختار تدوین راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با رویکرد کارایی و اثربخشی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 75-97]
 • بحران پساداعش و معماری تروریسم در غرب‌ آسیا [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 111-85]
 • بخش خصوصی تنظیم‌گری جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و حاکمیت (بررسی وضعیت ایران و برخی کشورهای OECD) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 169-200]
 • بخش دولتی تنظیم‌گری جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و حاکمیت (بررسی وضعیت ایران و برخی کشورهای OECD) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 169-200]
 • برنامه‌ریزی ویژگی‌های برنامه‌ریزی میان‌مدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 49-73]
 • برنامه‌ریزیمیان‌مدت ویژگی‌های برنامه‌ریزی میان‌مدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 49-73]
 • بنیادگرایی اسلامی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی مبتنی‌ بر بنیادگرایی اسلامی (با تأکید بر بُعد نرم‌افزاری) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 187-167]

ت

 • تجربه شناسایی تجربیات موفق نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به تمدن نوین اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 83-65]
 • تروریسم پساداعش و معماری تروریسم در غرب‌ آسیا [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 111-85]
 • تروریسم مکانیزم مقابله با منابع مالی گروههای تروریستی در پرتو اسناد حقوق بینالملل (مطالعه موردی: داعش) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 131-113]
 • تضاد منافع تنظیم‌گری جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و حاکمیت (بررسی وضعیت ایران و برخی کشورهای OECD) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 169-200]
 • تمدن شناسایی تجربیات موفق نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به تمدن نوین اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 83-65]
 • تمدن اسلامی شناسایی تجربیات موفق نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به تمدن نوین اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 83-65]
 • تمدن نوین اسلامی شناسایی تجربیات موفق نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به تمدن نوین اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 83-65]
 • تهدیدات طبیعی تاثیر تهدیدات زیست‌محیطی بر امنیت ملی (مطالعه موردی: کرانه‌های جنوبی دریای خزر) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 201-223]
 • تهدید امنیتی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی مبتنی‌ بر بنیادگرایی اسلامی (با تأکید بر بُعد نرم‌افزاری) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 187-167]
 • تهدید نرم تبیین اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پیرامون نفوذ [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 61-33]
 • توسعه الزامات توسعه آگاهی‌بخشی در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر توسعه دفاعی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 155-133]
 • توسعه دفاعی الزامات توسعه آگاهی‌بخشی در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر توسعه دفاعی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 155-133]
 • توسعه راهبردی استعداد شناسایی عوامل موثر بر توسعه راهبردی استعدادها [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 89-63]
 • تولید صادرات‌محور مدل مفهومی تولید صادرات‌محور در اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 245-217]
 • تولید ملی شناسایی عوامل موثر بر ایجاد جامعه سبز، هوشمند و پشتیبانی از تولید ملی با تاکید بر علوم و فناوری‌های نوین همگرا [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 183-157]
 • تئوری دادهبنیاد بررسی و مقایسه نسبی انواع سرمایه‌های فکری در سازمان‌های کوچک و متوسط فعال صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 273-247]
 • تئوری فازی طراحی مدل بهینه شایسته‌سالاری در نظام جذب سرمایه‌های انسانی با استفاده از تئوری مجموعه فازی (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی علیه‌السلام) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 145-167]

ج

 • جابجایی نیروی انسانی تنظیم‌گری جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و حاکمیت (بررسی وضعیت ایران و برخی کشورهای OECD) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 169-200]
 • جامعه سبز شناسایی عوامل موثر بر ایجاد جامعه سبز، هوشمند و پشتیبانی از تولید ملی با تاکید بر علوم و فناوری‌های نوین همگرا [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 183-157]
 • جامعه هوشمند شناسایی عوامل موثر بر ایجاد جامعه سبز، هوشمند و پشتیبانی از تولید ملی با تاکید بر علوم و فناوری‌های نوین همگرا [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 183-157]
 • جذب عوامل و راهکارهای جذب دانشجویان جهت فعالیت در بسیج دانشجویی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 307-277]
 • جغرافیای سیاسی سطح‌بندی نظام قدرت منطقه‌ای در دریای خزر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 236-213]
 • جمهوری اسلامی ایران تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی مبتنی‌ بر بنیادگرایی اسلامی (با تأکید بر بُعد نرم‌افزاری) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 187-167]
 • جمهوری اسلامی ایران سطح‌بندی نظام قدرت منطقه‌ای در دریای خزر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 236-213]

ح

 • حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تبیین اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پیرامون نفوذ [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 61-33]
 • حقوق مالکیت فکری الگوی ‌نظام ‌حقوق ‌دارائی‌های ‌فکری ‌جمهوری‌ اسلامی ‌ایران با رویکرد ‌مدل‌سازی ‌ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 31-7]

خ

 • خلق سرمایههای فکری بررسی و مقایسه نسبی انواع سرمایه‌های فکری در سازمان‌های کوچک و متوسط فعال صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 273-247]
 • خوشه‌های دریایی استراتژی دریایی و قدرت ملی (رویکردی نو به استراتژی دریایی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 212-189]

د

 • داعش پساداعش و معماری تروریسم در غرب‌ آسیا [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 111-85]
 • دانشگاه تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 166-145]
 • دانشگاه افسری امام علی(ع) طراحی مدل بهینه شایسته‌سالاری در نظام جذب سرمایه‌های انسانی با استفاده از تئوری مجموعه فازی (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی علیه‌السلام) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 145-167]
 • دریای خزر تاثیر تهدیدات زیست‌محیطی بر امنیت ملی (مطالعه موردی: کرانه‌های جنوبی دریای خزر) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 201-223]
 • دریای خزر سطح‌بندی نظام قدرت منطقه‌ای در دریای خزر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 236-213]
 • درب‌چرخان تنظیم‌گری جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و حاکمیت (بررسی وضعیت ایران و برخی کشورهای OECD) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 169-200]
 • دشمن تبیین اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پیرامون نفوذ [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 61-33]
 • دفاع دانش‌بنیان رابطه علم، فناوری و نوآوری با دفاع دانش‌بنیان براساس گفتمان ولایت‌فقیه و اسناد بالادستی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 272-237]

ر

 • راهبرد تدوین راهبردهای امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 253-281]
 • راهبرد طرح راهبردی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایراى در حوزه بازدارندگی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 252-225]
 • راهبرد دفاعی نقش عوامل ژئوپلیتیکی آمریکا و تکفیریها از مبدأ سرزمینی عراق بر راهبرد دفاعی آن‌ها جهت مقابله با جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 63-33]
 • رضایت شغلی تاثیر ادغام بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 283-296]
 • رقابت‌مندی مدل مفهومی تولید صادرات‌محور در اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 245-217]
 • روش دلفی الزامات توسعه آگاهی‌بخشی در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر توسعه دفاعی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 155-133]
 • روش فراترکیب مدل ارزیابی عملکرد شهرک‌های صنعتی با در نظرگرفتن معیارهای پایداری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 216-185]
 • رویکرد سیستمی بررسی رویکردهای سیستمی به مدیریت دانش (مرور سیستماتیک مفاهیم، یافته‌ها و متدولوژی‌های به‌کار رفته) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 99-119]

ز

 • زیرساخت‌های حیاتی تدوین راهبردهای امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 253-281]

س

 • ساختار نظام اداری تدوین راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با رویکرد کارایی و اثربخشی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 75-97]
 • سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی و مقایسه نسبی انواع سرمایه‌های فکری در سازمان‌های کوچک و متوسط فعال صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 273-247]
 • سیاست‌های کلی نظام اداری تدوین راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با رویکرد کارایی و اثربخشی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 75-97]
 • سامانه کنترل صنعتی تدوین راهبردهای امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 253-281]
 • سرمایه فکری بررسی و مقایسه نسبی انواع سرمایه‌های فکری در سازمان‌های کوچک و متوسط فعال صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 273-247]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات دانش بنیان (با فناوری بالا) در کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 144-115]

ش

 • شایسته‌سالاری طراحی مدل بهینه شایسته‌سالاری در نظام جذب سرمایه‌های انسانی با استفاده از تئوری مجموعه فازی (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی علیه‌السلام) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 145-167]
 • شهرک صنعتی مدل ارزیابی عملکرد شهرک‌های صنعتی با در نظرگرفتن معیارهای پایداری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 216-185]

ص

 • صادرات بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات دانش بنیان (با فناوری بالا) در کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 144-115]

ع

 • عراق نقش عوامل ژئوپلیتیکی آمریکا و تکفیریها از مبدأ سرزمینی عراق بر راهبرد دفاعی آن‌ها جهت مقابله با جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 63-33]
 • علم رابطه علم، فناوری و نوآوری با دفاع دانش‌بنیان براساس گفتمان ولایت‌فقیه و اسناد بالادستی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 272-237]
 • عوامل ژئوپلیتیکی نقش عوامل ژئوپلیتیکی آمریکا و تکفیریها از مبدأ سرزمینی عراق بر راهبرد دفاعی آن‌ها جهت مقابله با جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 63-33]

غ

 • غرب‌آسیا پساداعش و معماری تروریسم در غرب‌ آسیا [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 111-85]

ف

 • فرهنگ سازمانی-کارآفرینی سازمانی-نوآوری سازمانی-سازمان تامین اجتماعی تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش نوآوری و کارآفرینانه (مطالعه موردی: یکی از واحدهای سازمان‌ تامین اجتماعی نیروهای مسلح) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 7-31]
 • فضای سایبر تدوین راهبردهای امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 253-281]
 • فضای سایبر طرح راهبردی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایراى در حوزه بازدارندگی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 252-225]
 • فناوری رابطه علم، فناوری و نوآوری با دفاع دانش‌بنیان براساس گفتمان ولایت‌فقیه و اسناد بالادستی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 272-237]
 • فناوری نوین همگرا شناسایی عوامل موثر بر ایجاد جامعه سبز، هوشمند و پشتیبانی از تولید ملی با تاکید بر علوم و فناوری‌های نوین همگرا [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 183-157]

ق

 • قیاس نقش و جایگاه منطق استدلال استرجاعی در علوم راهبردی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 113-91]
 • قدرت دریایی استراتژی دریایی و قدرت ملی (رویکردی نو به استراتژی دریایی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 212-189]
 • قدرت ملی استراتژی دریایی و قدرت ملی (رویکردی نو به استراتژی دریایی) [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 212-189]
 • قدرت منطقه‌ای سطح‌بندی نظام قدرت منطقه‌ای در دریای خزر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 236-213]
 • قدرت نرم تبیین اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پیرامون نفوذ [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 61-33]

ک

 • کارایی تدوین راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با رویکرد کارایی و اثربخشی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 75-97]
 • کارت امتیازی متوازن تاثیر ادغام بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 283-296]
 • کارکرد تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 166-145]

گ

 • گروه اقدام مالی مکانیزم مقابله با منابع مالی گروههای تروریستی در پرتو اسناد حقوق بینالملل (مطالعه موردی: داعش) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 131-113]
 • گروه تروریستی داعش مکانیزم مقابله با منابع مالی گروههای تروریستی در پرتو اسناد حقوق بینالملل (مطالعه موردی: داعش) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 131-113]
 • گفتمان ولایت‌فقیه رابطه علم، فناوری و نوآوری با دفاع دانش‌بنیان براساس گفتمان ولایت‌فقیه و اسناد بالادستی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 272-237]

م

 • محصولات دانش‌بنیان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات دانش بنیان (با فناوری بالا) در کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 144-115]
 • محیط‌زیست تاثیر تهدیدات زیست‌محیطی بر امنیت ملی (مطالعه موردی: کرانه‌های جنوبی دریای خزر) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 201-223]
 • مدیریت دانش بررسی رویکردهای سیستمی به مدیریت دانش (مرور سیستماتیک مفاهیم، یافته‌ها و متدولوژی‌های به‌کار رفته) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 99-119]
 • مدیریت راهبردی استعداد شناسایی عوامل موثر بر توسعه راهبردی استعدادها [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 89-63]
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری الگوی ‌نظام ‌حقوق ‌دارائی‌های ‌فکری ‌جمهوری‌ اسلامی ‌ایران با رویکرد ‌مدل‌سازی ‌ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 31-7]
 • مرور سیستماتیک بررسی رویکردهای سیستمی به مدیریت دانش (مرور سیستماتیک مفاهیم، یافته‌ها و متدولوژی‌های به‌کار رفته) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 99-119]
 • منطق نقش و جایگاه منطق استدلال استرجاعی در علوم راهبردی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 113-91]
 • موارد بحرانی نقش و جایگاه منطق استدلال استرجاعی در علوم راهبردی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 113-91]

ن

 • ناامنی پساداعش و معماری تروریسم در غرب‌ آسیا [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 111-85]
 • نخبگان سیاسی تحلیل جامعه‌شناختی نقش و کارکرد اجتماعی نخبگان سیاسی (قدرت) در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 121-143]
 • نخبگان قدرت تحلیل جامعه‌شناختی نقش و کارکرد اجتماعی نخبگان سیاسی (قدرت) در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 121-143]
 • نخبه تحلیل جامعه‌شناختی نقش و کارکرد اجتماعی نخبگان سیاسی (قدرت) در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 121-143]
 • نخبه‌گرایی تحلیل جامعه‌شناختی نقش و کارکرد اجتماعی نخبگان سیاسی (قدرت) در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 121-143]
 • نظام برنامه‌ریزی ویژگی‌های برنامه‌ریزی میان‌مدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 49-73]
 • نظام جذب طراحی مدل بهینه شایسته‌سالاری در نظام جذب سرمایه‌های انسانی با استفاده از تئوری مجموعه فازی (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی علیه‌السلام) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 145-167]
 • نظام ملی الگوی ‌نظام ‌حقوق ‌دارائی‌های ‌فکری ‌جمهوری‌ اسلامی ‌ایران با رویکرد ‌مدل‌سازی ‌ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 31-7]
 • نفوذ تبیین اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پیرامون نفوذ [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 61-33]
 • نوآوری رابطه علم، فناوری و نوآوری با دفاع دانش‌بنیان براساس گفتمان ولایت‌فقیه و اسناد بالادستی [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 272-237]

و

 • وزن ژئوپلیتیکی سطح‌بندی نظام قدرت منطقه‌ای در دریای خزر [دوره 8، شماره 33، 1397، صفحه 236-213]