ویژگی‌های برنامه‌ریزی میان‌مدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموختهدکتری علوم دفاعی راهبردیدانشگاهعالیدفاعملی bakhshmeyadni.alireza@gmail.com

2 دانشیار دانشگاهعالیدفاعملی

3 استادیاردانشگاهفرماندهیوستادآجا

4 دانش‌آموختهدکتریمدیریتراهبردیدانشگاهعالیدفاعملی

چکیده

برنامه­ریزی فرآیندی است آینده­نگر و هدفمند و برنامه­ریزی میان­مدت (3 تا 5 سال) که برای به اجرا درآوردن راهبردهای سازمانی انجام می­شود لازم است از ویژگی­هایی برخوردار باشد تا بهترین نتایج را حاصل نماید. تحقیق حاضر با هدف تعیین ویژگی­های نظام برنامه­ریزی میان‌مدت نیروهای مسلح ج.ا.ا انجام و از نوع موردی- زمینه‌ای است که برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه‌ای و میدانی و نظرات تخصصی جامعه خبره دارای سابقه خدمت در مشاغلی شامل معاونین طرح و برنامه ستاد کل ن.م، آجا، سپاه پاسداران، ناجا و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بهره برده است. در این تحقیق جهت تجزیه‌و‌تحلیل تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.
نتایج حاصله از این پژوهش حاکی است که نظام برنامه­ریزی میان‌مدت نیروهای مسلح دارای 19 ویژگی مناسب از جمله: 1) انطباق برنامه با تدابیر ولی‌فقیه و رهبری معظم نظام؛ 2) مبتنی‌بودن بر طرح راهبردی نظامی مصوب؛ 3) دارا بودن اهدافی کمی و قابل‌اندازه‌گیری، واضح و قابل‌فهم، تحقق‌پذیر، واقعی، تهیج کننده، زمان‌دار و متناسب با امکانات؛ 3) هماهنگ بودن با بخشنامه و راهنمای تدوین برنامه میان‌مدت کل کشور؛ 4) مبتنی‌بودن بر سبک برنامه­ریزی بهینه و آخرین دست­آوردهای بشری در حوزه برنامه­ریزی و 5) متکی بودن بر منابع مالی قابل حصول و واقعی می‌باشد

کلیدواژه‌ها


- فرامین و بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) قابل دسترسی در سایت: WWW.KHAMENEI.IR

- نتاج، سعید؛ عظیمی، میکائیل (1388). آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تهران: معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- ایزدی، مصطفی (1391). فرآیند طرح‌ریزی،برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی در ن.م، جزوه درسی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملّی.

- بخش‌میدانی، علیرضا (1394). آسیب‌شناسی نظام طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی راهبردی مناسب برای آن، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملّی.

- توحیدی، ارسطو (1388). طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دفاعی، جزوه دردسی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

- چگینی، حسن (1377). طرح‌ریزی استراتژیک نظامی و برنامه‌ریزی دفاعی، جلد دوم، تهران: دانشگاه علوم استراتژیک.

- چهاردولی، عباس (1392). تدوین الگوی راهبردی تعاملی بر مبنای رویکرد سیستمی با نگرش الهی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

- حسن‌آبادی، محمد؛ نجارصراف، علیرضا (1388). مُدل جامع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، تهران: انتشارات دریا.

- دانش‌آشتیانی، محمد باقر (1392). مدیریت راهبردی دفاعی امنیتی، تهران: مرکز آموزشی پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.

- ذبیحی، محمدرضا؛ شیرزادخان، نازنین (1391). «تدوین استراتژی و تهیه برنامه پنجم توسعه معاونت‌­های آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در راستای تحقق چشم‌انداز 1404»، کتاب مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله ج.ا.ا، جلد اول، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

- رضایی محسن (1380). سرمشقی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی، تهران: انتشارات ملیکا.

- شجاعی، مسعود (1383). نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، « پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.

- فتحی واجاگاه، کوروش (1381). نیازسنجی آموزشی (الگوهاو فنون)، تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

- فیوضات، یحیی (1383). مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، تهران: نشر ویرایش.

- مصطفایی دولت‌آباد، خدیجه (1390). طراحی مدل بودجه‌ریزی عملیاتی با رویکرد تلفیقی انگاره شناختی و سلسله‌مراتبی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

- معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل ن.م (1390). تعریف برخی از واژگان و اصطلاحات کلیدی در نیروهای مسلح، تهران: ستاد کل نیروهای مسلح.

 

ب) منابع انگلیسی

- Friedman, J, (1964). Regional Planning As a Field of Study; In Friedman, J. and Alonso, W., Regional Development and Planning, MIT Press, Cambridge, Mass, p. 61.