شناسایی تجربیات موفق نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 عضو هیأت‌علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

3 عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام حسین(علیه‌السلام)

چکیده

جمهوری اسلامی طی بیش از سه­دهه از عمر خود از طریق نهادها و گفتمان‌سازی برآمده از مبانی ارزشی دینی و ملی تلاش کرده ‌است بستر­های رسیدن به تمد‌‌‌ن ­نوین ­اسلامی را فراهم­سازد. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجربیات موفق نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به تمدن­­ نوین اسلامی به رشته تحریر درآمده است. این پژوهش ازحیث نوع، کاربردی و ازحیث روش، ترکیبی است که در به‌منظور شناسایی تجربیات نظام در نیل به تمدن­ نوین ­اسلامی با بهره‌گیری از روش کتابخانه­ای تدوین گردیده، سپس با ملاحظه­ی ادبیات تحقیق و پیشینه­ها مصاحبه­ با جمعی از نخبگان این حوزه صورت گرفت که بعد از نفر هشتم به اشباع نظری رسید و در نهایت 28 مؤلفه احصا شده است؛ سپس این 28 مؤلفه با طراحی پرسشنامه­ای دراختیار 30 نفر از خبرگان تخصصی قرارگرفته تا میزان اهمیت هریک از مؤلفه­ها را در نیل به تمدن­ نوین ­اسلامی مورد قضاوت قراردهند. بر اساس تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در ابعاد «امنیتی» (58/3)، «فرهنگی» (39/3)، «دینی» (36/3)، «علمی» (21/3)، «اقتصادی» (20/3) و «سیاسی» (16/3) تجربیات موفق را داشته است.

کلیدواژه‌ها


منابع ومآخذ

- امام خمینی(ره). صحیفه­ی نور (1385). تهران: مؤسسه­ی تنظیم و نشر آثار امام ­خمینی (ره).

- مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‌ای (مدالظله‌العالی)، مجموعه بیانات  قابل دسترسی در:  www.Khamenei.ir

- ایروانی، محمد­جواد (1377). نهادگرایی و جهاد سازندگی، تهران: اداره کل روابط عمومی جهاد سازندگی.

- تاملین، فردریک (1385). گزیده آثار توین بی، ترجمه محمدحسین آریا، تهران: انتشارات امیرکبیر.

- جان‌احمدی، فاطمه (1388). تاریخ  فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران: نشر معارف.

- جعفرزاده، محمدحسن (1393). انقلاب اسلامی و تجربه­ی دولت­سازی اسلامی، قابل دسترسی در:  sokhanonline.ir

- جهان بین، فرزاد (1394). تمدن ­نوین ­اسلامی مدنیتی بر اساس بنیادهای نظری اسلام، قابل دسترسی در:  mehrnews.com

- دورانت، ویل (1370). مشرق زمین گاهواره تمدن، جلد 1، مترجمان احمد آرام، علی پاشایی و امیرحسین آریان‌پور، تهران: نشر علمی و فرهنگی.

- رحیمی، غلامحسین (1394). «کاربری میراث علمی و فنی تمدن اسلامی در عصر حاضر»، دوفصلنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شماره 6، صص 185-155.

- سالاری، محمدمهدی (1391). «جایگاه واژه‌سازی و نهادسازی در تأسیس تمدن بزرگ اسلامی»، مجموعه مقالات همایش نظریه بیداری اسلامی در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، تهران: نهضت نرم­افزاری.

- شهدادی، احمد (1374). دیدگاه­های فرهنگی امام خمینی (ره)، تهران: انتشارات ذکر.

- طالب‌زاده، سیدحمید (1381). «مفهوم تجربه در تفکر کانت»، فصلنامه فلسفه، شماره‌های 5-4، صص 162-145.

- مطهری، مرتضی (1377). پیرامون انقلاب اسلامی، چاپ پانزدهم، قم: انتشارات صدرا.

- والایی، ابوالفضل (1393). نقش منطقه‌ای انقلاب اسلامی در احیای هویت جهان اسلام، قابل دسترسی در: www.borhan.ir.

- وثیق، غلامرضا (1377). فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه، تهران: نشر فردوس ایران.