تبیین اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پیرامون نفوذ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

حفظ استقلال کشور در همه‌ى زمینه‌ها و جلوگیرى از نفوذ و رخنه‌ى دشمنان، جزو اصول تغییرناپذیر انقلاب است، مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در فرمایشات خود، ضرورت و اهمیت توجه به تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و تهدیدات نرم را بارها به سیاست‌مداران کشور گوشزد نموده‌اند. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین فرمایشات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله­العالی) در خصوص نفوذ به رشته تحریر درآمده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده‌های لازم با استفاده از مطالعه کتا‌خانه‌ای جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری پژوهش، فرمایشات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله­العالی) که با روش سرشماری، کلیه بیانات، بررسی و تحلیل گردیدند. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که دشمن پس از تلاش‌های فراوان و متعدد و انتخاب راهبرد‌های متنوع (جنگ، تهدید، تحریم و ...) به‌منظور ضربه‌زدن به‌نظام و براندازی جمهوری اسلامی و ناکام ماندن، در نهایت تلاش می‌نماید راهبرد استفاده از ابزارهای قدرت نرم (نفوذ) را در کنار سایر ابزارهای قدرت سخت و نیمه‌سخت انتخاب و از این طریق به دنبال تحقق اهداف خود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- مجموعه بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قابل دسترسی در سایت:

www.khameni.ir

- اسماعیلی، علی‌محمد (1389). جنگ نرم در همین نزدیکی، چاپ اول، تهران: نشرساقی.

- افضلی، رسول؛ کیانی، وحید (1392). «بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت روابط خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه»، فصلنامه سیاست راهبردی کلان، سال یکم، شماره یکم، صفحات 136 – 105.

- الوانی، سیدمهدی (1386). مدیریت عمومی، چاپ سی‌ویکم، تهران: نشر نی.

- جواهردهی، علی (1394). جریان شناسی نفوذ و مصادیق آن از منظر قرآن، ویژه‌نامه روزنامه کیهان، مورخ 31/04/1389.

- دانشکده امام هادی (ع) (1388). امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات)، تهران: معاونت پژوهش دانشکده امام هادی (ع).

- رجبی‌ابهری، علی (1393). جنگ نرم و یکپارچگی اقتدار ملی، تهران: انتشارات ستوس.

- غریاق‌زندی، داود (1387). «سیاست خارجی دولت دوم جورج بوش بر علیه ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره اول.

- قدمی، کاوه و همکاران (1396). «کاربست هوش هیجانی برتوانمندسازی کارکنان نظامی در مقابله با تهدیدات نرم»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال هفتم، شماره 17.

- کرمی، علی (1395). جریانشناسی نفوذ در صدر اسلام با تأکید بر دوران حکومت حضرت امام علی (ع)، تهران: مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین (ع).

- مؤمن‌زاده، رضا (1392). «بازدارندگی دفاعی جدید جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه دفاع مقدس، سال دوم، شماره هفت، صفحات 179 – 147.

- ونت، الکساندر (1385). نظریه اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، چاپ اول، تهران: نشر وزارت امورخارجه.

ب) منابع انگلیسی

- David Patrick Houghton (2007). “Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision Making: Toward  Constructivist Approach”, Foreign Policy Analysis, Vol.3, NO.1; Pp. 24- 45. 

- Jeffrey T Checkel (1998). “The constructivist turn in international relations theory” World Politics – Vol.50, No.2, pp. 324- 348.

 

- Price، Monroe (2012). Iran and the Soft War، International Journal of Communication 6, Feature 2397–2415.

 

- Zehfuss, Maja (2007). Constructivism in International Relations, (londan: Cambridge Univ Pr.