تعداد مقالات: 156
127. چشم‌انداز دفاعی- امنیتی کنوانسیون تعیین وضعیت رژیم حقوقی دریای کاسپین

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 400-375

افشین متقی؛ مصطفی محمدجانی


128. شناسایی و ارائه چارچوب مولفه‌های نوآوری چابک در سازمان‌های صنعتی دفاعی

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 36-7

امین پاشایی هولاسو؛ حسین دهقانی پوده؛ ابوطالب شفقت؛ ناصر پورصادق


131. مقایسه «الگوی راهبردی برنامه ریزی پیشگیری از جرم» با الگوهای جزئی نگر

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 68-37

محمد خلیل صالحی؛ احمد رضایی


134. تحلیل آماری تأثیر جهانی‌شدن بر آموزش عالی در ایران

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 118-97

علیرضا صالحی؛ حسین ابراهیم آبادی؛ رضا کلاهی


135. الگوی ‌پارادایمی‌ جهادسازندگی بر اساس گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 120-93

حسین میرزائی؛ غلامحسین فراهانی؛ علیرضا افشار


136. مقایسه ایران و منتخبی از کشورهای اروپایی با سطح نوآوری متوسط از منظر قابلیت های فناورانه

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 147-121

حسین محمدخانی غیاثوند؛ حنیف کازرونی


137. توسعه شاخص های ارزیابی نظام حقوق مالکیت فکری ایران

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 156-119

محمدمهدی نژاد نوری؛ قاسم نرگسی؛ محمد صدری؛ حجت الله حاج حسینی


138. تحلیل استراتژیک عرضه کنندگان بازار بین المللی نفت مبتنی بر مدل گراف

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 175-149

سید علی ایازی؛ مقصود امیری؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ عادل اذر


139. الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 186-157

حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ سیامک طهماسبی؛ حسین اصلی‌پور؛ علیرضا بوشهری؛ غلامرضا توکلی


140. ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 205-177

مهدی پوررمضان؛ حمید رضا جمالی؛ غلامحسین مسعود


141. تعقیب نقض های حقوق بین الملل بشردوستانه مرتبط با شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین در دیوان بین المللی کیفری

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 220-187

صالح امیری؛ مریم سعیدی شاهسواری؛ هدیه غلامرضایی آزاد؛ محمد قربانزاده


142. طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه (رویکرد سازمان ناب)

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 232-207

مهدی باقری هشی؛ خدایار ابلی؛ جواد پورکریمی؛ فاطمه نارنجی ثانی


143. راهبردهای پدافند غیر عامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 252-221

ابراهیم لطفیان کریم؛ کاظم بصیرتی؛ نعمت الله قاسمی


145. مؤلفه‌های تهدید نرم فرهنگی از منظر قرآن کریم و سیره نبوی مبتنی بر بُعد تخریب شخصیت و الگوهای دینی

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 284-253

محمد حسن مسلمی؛ علی اکبر ربیع نتاج؛ سید محسن موسوی


147. بازاندیشی در راهبرد بازدارندگی با کاربست نظریه سازه انگاری

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 312-258

ابراهیم متقی؛ روح اله ملکی عزین آبادی


148. چارچوبی جامع برای ابزارهای اجرای استراتژی

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 319-287

نادر مظلومی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


150. ارائه مدل نشان کارفرما جهت جذب و نگهداشت کارکنان؛ کاربرد رویکرد آمیخته

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 345-321

سعید خزایی؛ مهدی خیراندیش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود شیرازی؛ مهدی رسولی قهرودی