دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

پژوهشی

چالش‌ها و رهیافت‌های تحدیدحدود دریای خزر درچارچوب کنوانسیون آکتائو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

محمدرضا حسینی


مدل سنجش توان دانشگاه ها جهت تبدیل به دانشگاه کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

مرتضی برهانی؛ حیدر امیران؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم


مقایسه ایران و منتخبی از کشورهای اروپایی با سطح نوآوری متوسط از منظر قابلیت های فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

حسین محمدخانی غیاثوند؛ حنیف کازرونی


دشمن شناسی در بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

رشید خلف زاده؛ منوچهر شریفی


مدل مفهومی شیوه‌های نوین پیشگیری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران و دانمارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

مجتبی جامعی؛ جباری ثانی عباسعلی


نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از تخلفات اداری با رویکرد مقابله با نظارت‎گریزی مدیران دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

محمودرضا مهرورز؛ حسن حیدری؛ عطاء الله محمدی ملقرنی؛ ایرج حسینی


طراحی مدل مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

محسن اسفندیاری؛ مرتضی موسی خانی


آسیب شناسی تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور با استفاده از رویکرد سه شاخکی (SBC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

باقر ادبی؛ علیرضا گرشاسبی


پیامدهای معرفت شناسی رئالیسم انتقادی برای پژوهش‌های مدیریت دانش؛ مطالعه‌ای بر اساس روش دلالت پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

محمد محمدی الموتی؛ حسن دانایی فرد


مفهوم‌پردازی و ارائه الگوی اشراف فرماندهی از دیدگاه فرمانده معظم کل قوا: تبیین نسبت آن با مفهوم مدیریت عملکرد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

حسین غلامحسینی؛ حامد نجاران طوسی؛ محمد مهدی مهتدی؛ محمد امین پهلوان شریف


هم افزاییِ کارگزارنِ تراز به مثابه ی سفیران تحوّل گرا، تعالی بخش و تمدّن ساز (شایستگی ها و راه های تقویت آن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

مجید بیشه


تبیین ابعاد، مولفه ها و شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه امنیت ج. ا. ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

رحیم مسیبی ملک خیل؛ وحید کریمی


تبیین عوامل اثرگذار تعهد و پاداش و برنامه ریزی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

علی مخصوصی؛ میرعلی سیدنقوی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مجید جهانگیرفرد


طراحی مدل مفهومی جامع برای هوشمندسازی وزارتخانه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

مرتضی گل نژاد؛ عزیزالله معماریانی؛ محمدرضا معتدل