شاخص‎های حکمرانی مطلوبِ «دولت تراز انقلاب اسلامی» مطابق با بیانیه گام دوم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ع س

2 دانشجوی دوره دکتری آینده پژوهی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

یکی از اهداف متعالی انقلاب اسلامی ایران، نظریه‏پردازی در راستای تحقق «تمدن نوین اسلامی» است. بنابر نظریه‏‏های ارائه‎شده که مرجعیت علمی و پرچمدار اصلی آن رهبری معظم انقلاب هستند؛ فرآیندهایی (شکل‏گیری انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، برپایی دولت اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی و برپایی تمدن نوین اسلامی) برای دست‏یابی به این هدف مهم تعریف شده است. علی‏رغم پیشرفت‏های قابل توجهی که در چهار دهه اولیه عمر انقلاب رخ داده اما این فرآیند رو به پیشرفت، در سومین مرحله آن یعنی «برپایی دولت اسلامی» با موانع و مشکل‏های جدی روبه رو بوده است. به تصریح رهبر انقلاب،گام اصلی حرکت تمدنیِ انقلاب اسلامی در مقطع کنونی، ایجاد دولت اسلامی است که بدون تحقق آن، دست‏یابی به دو مرحله بعدی میسر نخواهد شد. بنابراین، در پژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به این دغدغه و پرسش هستیم که دولت مطلوب و تراز انقلاب اسلامی باید دارای چه ویژگی‎ها و شاخصه‎هایی باشد تا بتواند در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی نقش محوری ایفا کند؟ در این راستا، در پژوهش حاضر شاخص‎ها و ویژگی‎های دولت تراز انقلاب منبطق برمتن بیانیه گام دوم مورد بررسی قرار گرفته است. طبق بررسی‎ها و نتایج این پژوهش که با استفاده از روش‎های توصیفی-تحلیلی و ابزارهای کتابخانه‏ای انجام شد، مهم‎ترین شاخص‎های دولت تراز انقلاب را می‎توان شامل مواردی همانند معنویت‎گرایی، علم‎گرایی، شایسته‎سالاری، عقلانیت‎محوری، مشارکت‏جویی، قانون‎محوری، شفافیت‎گرایی، و بوم‎گرایی اقتصادی برشمرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. فهرست منابع و مآخذ

  1.  قرآن کریم.
  2. آرایی، وحید (1388)؛ حکمرانی خوب مشابه آرمان نظارت و ارزیابی، گزارش شماره 6.
  3. امینی، سید جواد و مبینی، محمد؛ تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش‎های انقلاب اسلامی، پاییز 1398، شماره 30، صص: 23-48.
  4. بنی‌هاشمی، میرقاسم(1395)؛ انتخابات، ثبات سیاسی وامنیت ملی درجمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  5. پاپ، جرمی(1385)؛ پارلمان و قانون گذاری علیه فساد، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 13، شماره 52، صص 61-78.
  6. جوادی آملی، عبدالله(1391)؛ گستره دین، قم، نشر اسراء.
  7. حبیب نژاد، احمد و زهرا عامری(1395)؛ شاخص­های شفافیت در حکومت اسلامی با تاکید بر حکومت علوی، فصلنامه حقوق اسلامی، سال 13 شماره 49، صص 129-147.
  8. حبی، محمد باقر(1390)؛ سیاست­های ترویج فرهنگ شایسته سالاری، تهران، نشر رادان.
  9. درخشه، جلال و سید مهدی موسوس نیا(1397)؛ مولفه­های حکمرانی شایسته در سیره حکومتی پیامبر اسلام(ص)، فصلنامه  پژوهس­های علم و دین؛ سال نهم، شماره اول.
  10. درودگر، محمد جواد(1382) نقش اخلاق و معنویت در کارآمدی نظام اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال دوازدهم، شماره دوم، صص 1-28.
  11. سردارنیا، خلیل(1395)؛ ریشه­های ساختاری فساد اقتصادی در ایران در دو دهه اخیر، فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین المللی، سال اول؛ شماره اول، صص 32-54.
  12. سعیدی روشن، محمد باقر(1393)؛ شاخص­های تمدن اسلامی بر اساس آموزه­های قرآن کریم، فصلنامه آموزه­های قرآنی، شماره اول، ص 61-82.
  13. طاهری، محسن و محمد جواد ارسطا(1395)؛ بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریه حکمرانی خوب، فصلنامه پژوهش­ حقوق تطبیقی اسلام و غرب، سال سوم شماره 3، ص 1-24.
  14. طاهری، محسن و محمد جواد ارسطا و محسن ملک افضلی(1398)؛ مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه سیاسی اسلام، فصلنامه سیاست متعالیه، سال 7،شماره 24، صص 81-100.
  15. علی واثق، قادر و سید علی حسینی تاش(1393)؛ حکمرانی خوب و ارائه حکمرانی شایسته، بررسی وشاخص های این دو از دیدگاه امیر المومنین علی (ع)، فصلنامه و پژوهش­های مدیریتی، شماره 8، ص 7-28.
  16. فخر زارع، سید حسین(1388) عدالت جوهره انقلاب اسلامی، فصلنامه زمانه، شماره 84 و 85، صص 32-64.
  17. فشاری، مجید و غفار جواد پور(1393) بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی، مجله اقتصادی، شماره 5 و 6، صص 43-78.
  18. قلی پور، رحمت الله (1383) تحلیل رابطه­ الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری، فصلنامه مدیریت سازمانی، شماره 10، صص 103-127.
  19. محمدیان مصمم، حسن و سعید ضرغامی(1396)؛ خاستگاه تفکر آرمانی وآرمانشهر در دو مهد عظیم تمدن شرق و غرب، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال 9، شماره 29، صص 55-66.
  20. مظفری، محمد مهدی و بهنام محمدی(1395)؛ مولفه های مدیریت جهادی در سازمان جهادی، مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در ایران، ص 75-94.
  21. موسوی الخمینی، روح الله(1374)؛ صحیفه نور، تهران، مرکز نشر آثار حضرت امام ره
  22. میدری، احمد و جعفر خیرخواهان(1383)؛ حکمرانی خوب بنیان توسعه، دفتر بررسی‌های اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
  23. واعظی، احمد(1382) اسلام و لیبرالیسم، فصلنامه علوم سیاسی، سال ششم، تابستان، شماره 22، صص 29-48.