تعداد مقالات: 156
104. تأثیر مهارت ورزی سربازان بر زندگی آنان بعد از رهایی از خدمت سربازی

دوره 9، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 250-278

خسرو بولحسنی؛ علی اصغر بیک؛ رضا یداللهی


105. تدوین راهبردهای امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 253-281

ابراهیم محمودزاده؛ حمیدرضا حسنی‌اصل؛ محمدمهدی قوچانی؛ علی نیک‌نفس


106. الگوی شایستگی فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه فرماندهی معظم کل قوا

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 264-239

شعبان مرادی آیدیشه؛ مهدی خیراندیش؛ طهمورث حسنقلی‌پور؛ سیدرضا سیدجوادین


107. طراحی الگوی اشتغال پایدار کشاورزی منطبق با سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 266-241

مرضیه شرفی؛ بابک ضیاء؛ روح الله سمیعی؛ محمودرضا مستقیمی


111. الگوی راهبردی تربیت نیروی انسانی متناسب با چابک و حرفه‌ای‌سازی ناجا

دوره 9، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 279-304

اسماعیل احمدی مقدم؛ علی محمد سالاری


113. شناسایی و تبیین ابعاد راهبردی دانشگاه کارآفرین

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 286-265

محمد صالحی؛ علی اصغر الیاسی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


114. آینده نگاری با رویکرد مدل‌سازی در طراحی تسلیحات نظامی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 292-267

فرهاد هادی نژاد؛ حسین مینایی


115. ارائه الگوی تربیتی- آموزشی مهارت‌های دریانوردی در کارورزی‌ دانشجویان دریایی کشور

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 293-269

فرامرز نصری؛ علیرضا عالی پور؛ ابوطالب مطلبی‌ورکانی


116. عوامل و راهکارهای جذب دانشجویان جهت فعالیت در بسیج دانشجویی

دوره 8، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 307-277

علی فاطمی‌نسب؛ رسول گلکار؛ هاجر مرادی


117. شناسایی و رتبه بندی موانع کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی

دوره 9، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 305-330

ایرج احمدخانی؛ حسن قلاوندی؛ بهناز مهاجران


118. اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی حقوق جزایی اسلام

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 310-287

مهدی نوریان؛ بهنام سرخیل


119. هویت‌سازی گروه‌ها و عرفان‌های نوظهور در فضای سایبری

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 320-295

جهانبخش ایزدی؛ روح‌الله احمدی


121. شناسایی عوامل کلیدی در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 331-356

مهناز دولت پسند؛ طاهر روشندل؛ غلامرضا معمارزاده طهران


122. روش‌های تقویت هماهنگی بین ‌سازمانی در مدیریت راهبردی بحران‌های طبیعی

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 346-311

داود بهمنش شکیب؛ امیرحسین الهامی


123. نگرش کیفی به تمدن اسلامی در هزاره جدید

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 352-325

ابوالقاسم خسرو سهل‌آبادی؛ سیدجواد امینی


124. روش‌های حل و فصل اختلافات بانکی و مالی بین‌المللی (با تاکید بر «شیوه جایگزین حل اختلافات» (ADR))

دوره 9، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 357-382

مرتضی کارخانه؛ محمدرضا حسینی؛ محمدعلی صلحچی؛ هیبت اله نژندی منش


125. بررسی همگرایی مخارج دفاعی در کشورهای منتخب منا با استفاده از رویکرد غیرخطی NCADF

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 374-353

یکتا اشرفی؛ روزبه بالونژاد نوری؛ سیاوش محمدپور