دوره و شماره: دوره 11، شماره 44 - شماره پیاپی 3، آذر 1400، صفحه 407-7 (همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند) 

پژوهشی

1. نظریه نوآوی چابک

صفحه 30-7

امین پاشایی هولاسو؛ ناصر پورصادق


5. بررسی سرچشمه های ژئوپلیتیکی بحران در بالکان با تاکید بر امنیت مسلمانان

صفحه 166-131

کاوه ذاکری؛ ریباز قربانی نژاد؛ حمید رضا محمدی؛ ابراهیم رومینا


6. شناسایی ابعاد و مولفه های حکمرانی خوب دانشگاهی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب

صفحه 202-167

امین هماینی دمیرچی؛ جواد پورکریمی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ میترا عزتی


8. چارچوب تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

صفحه 261-233

حسین حاجی بیگلو؛ مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ وجه الله قربانی زاده


9. مدیریت جنگ شهری سوریه

صفحه 283-263

ابوالحسن کبیری؛ علیرضا سعادت راد


13. الگوی راهبردی فرهنگ مطلوب جمهوری اسلامی ایران

صفحه 377-353

علی خزاعی؛ محمود یقینی؛ عباس چهاردولی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره 45، زمستان 1400
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
(همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند