دوره و شماره: دوره 11، شماره 43 - شماره پیاپی 2، شهریور 1400، صفحه 440-7 ((همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند) 
7. آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری حوزه تعاون در مرحله تدوین

صفحه 304-279

مجتبی کاظمی رهبر؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


10. ارائه الگویی برای دانش محوری دانشگاههای کشور

صفحه 410-385

ابوالقاسم نادری؛ سید جلال موسوی خطیر


شماره‌های پیشین نشریه

شماره 45، زمستان 1400
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
(همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند