دوره و شماره: دوره 8، شماره 33 - شماره پیاپی 4، اسفند 1397 (شماره 33 زمستان 1397) 
شناسایی عوامل موثر بر توسعه راهبردی استعدادها

صفحه 89-63

داریوش مهری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ حسن محجوب


تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه

صفحه 166-145

حمیدرضا آراسته؛ قدیر نصری؛ حسن‌رضا زین‌آبادی؛ علیرضا تنهایی


استراتژی دریایی و قدرت ملی (رویکردی نو به استراتژی دریایی)

صفحه 212-189

یدالله کریمی‌پور؛ حسین ربیعی؛ پیروز مجتهدزاده؛ ابراهیم ضرغامی


سطح‌بندی نظام قدرت منطقه‌ای در دریای خزر

صفحه 236-213

داود رضائی سکه‌روانی؛ هوشنگ خادم‌دقیق؛ عبدالرحمن اسفندیاری