دوره و شماره: دوره 8، شماره 32 - شماره پیاپی 3، آذر 1397 (شماره 32 پاییز 1397) 

پژوهشی

الگوی ‌نظام ‌حقوق ‌دارائی‌های ‌فکری ‌جمهوری‌ اسلامی ‌ایران با رویکرد ‌مدل‌سازی ‌ساختاری تفسیری

صفحه 31-7

محمد مهدی‌ نژادنوری؛ قاسم‌ پور رمضان نرگسی؛ حجت‌الله حاج‌حسینی؛ محمد صدری


مدل مفهومی تولید صادرات‌محور در اقتصاد مقاومتی

صفحه 245-217

اله‌مراد سیف؛ مهدی غضنفری؛ نبی اله دهقان؛ بابک افقهی؛ فیصل مرداسی