دوره و شماره: دوره 9، شماره 37 - شماره پیاپی 4، اسفند 1398 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 
مقاله پژوهشی:معناشناسی و تبارشناسی رهبری سیاست‌گذاری عمومی

صفحه 67-89

بابک وطن‌دوست؛ علی نقی امیری؛ سید مجتبی امامی؛ علی دیواندری؛ رضا تهرانی


مقاله پژوهشی:طراحی مدل انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 198-231

غلامرضا اسگندری؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی؛ سید عبداله حجتی


مقاله پژوهشی:بررسی چگونگی حفظ الهی قرآن بر پایه راهبرد پدافند غیرعامل

صفحه 232-249

فرهاد محمدی نژاد؛ مهدی مویدی؛ سید حسن بطحایی؛ علی ملکی اصل


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند