ارکان جهت ساز بخش خصوصی از منظر مقام معظم رهبری امام خامنه ای (دکترین، اهداف و سیاست ها)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

     هدف این مقاله جمع­بندی بیانات و تبیین گفتمان رهبر معظم انقلاب در حوزه­ی بخش خصوصی است که از طریق دستیابی به دکترین، اهداف و سیاست­های امام خامنه­ای(مدظه­العالی) پیرامون موضوع محقق می­گردد. در این راستا از روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی (داده بنیاد) بهره­گرفته شده و یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که دکترین ایشان در حوزه بخش خصوصی شامل "پیشرفت توأمان با عدالت"، "اداره امور اقتصاد مبتنی ­بر ارزش­های اسلامی" و "احترام به اصل مالکیت بخش خصوصی" می­باشد. همچنین اهدافی که ترسیم نمودند شامل "افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی"، "اتکاء به ظرفیت­های اقتصاد بخش خصوصی"، "ارتقاء امنیت اقتصادی فعالیت بخش خصوصی"، "مشارکت­افزایی عمومی برای فعالیت­های اجتماعی و اقتصادی" و "اقتصاد رقابتی و رقابت­گستر" می­باشد. این دکترین و اهداف از طریق مؤلفه‌های سیاستی ذیل تحقق خواهد یافت. این مؤلفه‌ها شامل "توانمند کردن بخش خصوصی"، "ثبات اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی"، "مبارزه با فساد در حوزه اقتصاد"، "حمایت از تولید ملی برای جلب مشارکت بخش خصوصی" و "دانش‌بنیان نمودن فعالیت­های اقتصاد بخش خصوصی" می­باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع

- دینی

 • امام خامنه­ای (مدظله العالی). (1390). حدیث ولایت. دفترحفظ ­ونشر آثار امام خامنه­ای(مدظله العالی).
 • پایگاه اطلاع­رسانی دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه­ای (مدظله‌العالی)، آرشیو بیانات، دسترسی در سایتwww.khamenei.ir.
- فارسی

 • آخوندی، عباس. (1391). بخش خصوصی: تلاش برای ارائه یک تعریف. تهران: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران.
 • آقابخشی،علی.افشاری­راد،مینو.(1383). فرهنگ علوم سیاسی.تهران:نشرچاپار،ویرایش­ششم.
 • اشرفی، یکتا. فهیمی­فر، فاطمه. (1390). بررسی شاخص­های بهبود فضای کسب‌وکار با تأکید بر جایگاه ایران. مجله اقتصادی - ماهنامهبررسیمسائلوسیاست‌هایاقتصادی، شماره 11، بهمن ماه.
 • الوانی، سید مهدی. (1376). تصمیم‌گیری و خط‌مشی دولتی. تهران: سمت.
 • الوانی، سید مهدی. شریف­زاده، فتاح. (1387). فرآیند خط­مشی­گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ ششم.
 • حسن بیگی، ابراهیم. (1390). مدیریت راهبردی. تهران: انتشارات سمت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
 • خالقی، غلامحسین. (1389). ارزیابی فضای کسب‌وکار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن علمی پژوهشی، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت.
 • دلاوری، رضا. (1378). فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات دلاوری، چاپ اول.
 • رزاقی، ابراهیم. (1376). نقدی بر خصوصی‌سازی ایران. تهران: رسا.
 • رضائیان، علی، (1384)، اصول مدیریت، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، (سمت).
 • صدیقی، کورس. صدیقی، کاوس. صدیقی، شهریار. (1394). حوزه­های چالشی و الزامات توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه (فضاسازی­ها، جهت­گیری­ها و سیاست­ها). طرح مطالعاتی سیاست‌های توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، گزارش نهایی، ویرایش دوم.
 • علمایی، داود. (1384). راهنمای تدوین دکترین (پاتاجو، نوئل.). سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ. (1384).
 • فرهنگی، علی‌اکبر و همکاران. (1384). نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت. تهران: فراندیش، چاپ اول.
 • کمیجانی، اکبر. (1382). ارزیابی تاش عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ایران. تهران: وزارت امور و اقتصاد و دارایی، چاپ اول.
 • کیان­پور، سعید. (1388).  بررسی اجمالی خصوصی­سازی در چند کشور منتخب با اشاره­ای برسیاست­های کلی اصل 44، بررسی­های بازرگانی، شماره 38، صص20- 2.
 • مافی، فرزانه. (1391). اندازه­گیریعملکردتوسعهبخشخصوصی درجهتاجرایسیاست‌هایکلیاصل 44 - مقایسهایرانبابرخیکشورهایمنطقه چشم­انداز. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی اقتصاد، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
 • متوسلی، محمود. (1373). خصوصی‌سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار در توسعه اقتصادی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
 • نوروزی، محمدتقی. (1378). فرهنگ دفاعی-امنیتی. تهران: انتشارات سنا، ص 419.
 • هاشمی، سید محمد، (1366). مدیریت سیاسی. تهران: انتشارات ریاست جمهوری.
 • نیلی، مسعود. (1396). اقتصاد ایران چگونگی گذر از ابر چالش­ها. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، جلد اول و دوم، چاپ اول.
ب- انگلیسی

 • § Tinbergen, Jan. (1958). Design of Development. Washington D.C.