تأثیر مهارت ورزی سربازان بر زندگی آنان بعد از رهایی از خدمت سربازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری مدیریت راهبردی نظامی

3 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فلسفه وجودی نیروهای مسلح و به‌کارگیری افراد وظیفه در این نیروها به معنی حفظ آمادگی جهت دفاع از تمامیت ارضی کشور است به‌کارگیری کارکنان وظیفه از هر دین، مذهب، قومیت، تخصص، توانایی، در راستای اهداف خدمت سربازی منطقی بوده و موردقبول همه واقـع می‌شود لیکن با ‌کارگیری مناسب سربازان ضمن منطبق بودن با اهداف سربازی؛ لازم است، حدالامکان نیازهای مهارتی آنان در بعد از خدمت جهت اشتغال­زایی فراهم شود. لذا هدف اصلی این تحقیق تبیین تأثیر رابطه بین مهارت­ورزی سربازان با زندگی بعد از رهایی از خدمت آنان و هدف فرعی شناخت عوامل اثر­گذار بر مهارت­ورزی سربازان وظیفه در دوران خدمت سربازی است که متناظر با اهداف، سئوالات طراحی شده است. روش تحقیق با رویکرد آمیخته از روش همبستگی استفاده شده و نوع تحقیق کاربردی است. برای تجزیه‌وتحلیل دادها، پرسشنامه­ی تحقیق بین 100 نفر جامعه­­آماری (بعلت محدود بودن جامعه­آماری، جامعه نمونه نیز منطبق با جامعه­آماری است. لذا جامعه نمونه تحقیق همان 100 نفر می­باشد) توزیع گردید نتایج نشان می­دهد که 26 عامل در مهارت­ورزی حین خدمت کارکنان وظیفه مؤثر است و این 26 عامل بر زندگی پس از خدمت آنان نیز طبق نظر جامعه­آماری مؤثر هستند. ولی 92٪ این عوامل اثر مثبت و مستقیم با زندگی بعد خدمت کارکنان وظیفه داشته و 8٪ از عوامل اثر منفی و معکوس دارند. به ‌منظور تطبیق یافته­های تحقیق با واقعیت­های میدانی تعداد 20 پرسشنامه علاوه بر جامعه­آماری بین سربازان وظیفه­ای که دارای مدرک کارشناسی به بالا بودند در سازمان­های متفاوت نظامی نیز توزیع گردید؛ نتیجه حاکی از آن بود که  85٪ درصد جواب­ها با جامعه­آماری تحقیق هم­پوشانی دارد. 

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ :

- قرآن کریم، ترجمه آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (1389)، تهران، تابان

-  حضرت امام خمینی (رحمت‌الله علیه) (1370)، صحیفه امام، جلدهای 11، 16، 20 و 21

- حضرت امام خامنه­ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات قابل‌دسترسی در www.Khamenei.ir

- آزادی، فرزاد (1396)، تهدیدات خدمت وظیفه در ج.ا.ا.، تهران مرکز راهبردی نزاجا

- برایسون، جان. ام.( 1390)، «برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی»، ترجمه عباس منوریان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ دوم

- ترابی، یوسف (1389)، الگوی سربازی آینده جمهوری اسلامی ایران، تهران : دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران

- ربیع زاده، محمد (1395)، مهارت مدیر در کنترل امور مالی، تهران، انتشارت صدر

- صادق­پور، صالح و همکاران، (1387)،" بررسی عوامل مؤثر بر خوشایند سازی محیط سربازی" تهران، سازمان قضایی ن.م

- صارمی، کریم (1392)، " بررسی تأثیر دورة سه ماهة آموزش نظامی سربازی بر آمادگی‌های عمومی سربازان "، کارشناس ارشد، دافوس اجا.

- طایفه محمودی، مریم، 1391، ارتقاء مهارت­های کارآفرینی سرمایه هستان نگار، فصلنامه انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، سال چهارم شماره 11و 12

- علیزاده، احمد (1382)، مطالعه موردی تجربه چهار کشور در زمینة حرفه‌ای کردن ارتش با تأکید بر نظام وظیفه، تهران: دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

- فقیه علی‌آبادی، هادی (1393)، بررسی برخی عوامل نگهدارنده و انگیزاننده نیروهای وظیفه تهران: دانشگاه امام حسین (ع)

- کاملی، محمدجواد (1393)، بررسی چالش­ها و آسیب­های دوران خدمتی در واحدهای زمینی، تهران، سازمان قضایی ن.م

- گروه مطالعاتی ششم داخلی مدیریت علوم دفاعی راهبردی (1395)، بررسی خدمت وظیفه عمومی کشور و ارائه راهبرد بهینه متناسب با چشم‏انداز جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع

- گروه مطالعاتی دوره دوم مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، (1394) آسیب­شناسی بحران­های طبیعی و ارائه راهبردهای مطلوب، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع

- محتاج، عباس، (1382)، "تحقیق در خصوص طراحی نظام نوین سربازی"، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات ناجا

- محمدزاده، جعفر، (1394)، آسیب­های و قوت­های خدمت سربازی، بنیاد نخبگان ن.م

- معنوی، شهاب‌الدین (1393)، بررسی دیدگاه مردم نسبت به خدمت سربازی، تهران : بنیاد نخبگان ن.م

- معاونت قوانین و مقرارت ادارة آموزش سازمان وظیفة عمومی، (1387)، جزوه آموزش قوانین و مقررات، تهران: سازمان وظیفه عمومی

- ولیان، محمدحسین (1392)، راه­کار­های موفققیت خدمتی کارکنان وظیفه در دوران آموزشی، مرکز تحقیقات راهبردی نزاجا

منابع خارجی:

- Esmet،ˈj. (2012)ˈ، New Skills for New Jobs: Action Now A report by the Expert Group  on New Skills for New Jobsˈ، European Commission