روش‌های حل و فصل اختلافات بانکی و مالی بین‌المللی (با تاکید بر «شیوه جایگزین حل اختلافات» (ADR))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده حقوق

2 پژوهشکده امنیت ملی

3 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

توسعه و ارتباطات بانکی و مالی بین‌المللی فرصت‌های زیادی برای کشورهای درحال توسعه فراهم می‌کند تا در اقتصاد جهانی نقش فعال‌تری ایفاء کنند و با حضور خود در بازارهای بین‌المللی سود خود را از سهم آن افزایش دهند. علیرغم فرصت‌های گوناگون ناشی از روابط مالی و بانکی بین‌المللی، چالش‌های زیادی در این عرصه وجود دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، چگونگی حل و فصل اختلافات مربوط به امور بانکی و مالی بین‌المللی است. برای فیصله دعاوی این حوزه، روش‌های جدیدی پیشنهاد شده که تا حدودی از شیوه­های مرسوم حقوقی و قضایی فاصله گرفته‌اند که تحت عنوان «روش­های جایگزین حل اختلافات»(ADR)  مطرح هستند. در این روش‌های حل و فصل اختلافات، طرفین به دنبال سازوکارهای ویژه‌ای هستند که ضمن پرداخت کمترین هزینه و تامین نقطه­نظرات و رضایت آن­ها، بتواند تصمیمات منصفانه و عادلانه اتخاذ کند. این مقاله ضمن بررسی شیوه‌های مختلف حل وفصل اختلافات، میزان کارآیی «روش­های جایگزین» را به عنوان یک مدل توسعه یافته برای حل اختلافات بانکی و مالی مورد مطالعه قرار داده است. از این رو، شناسایی مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به این اختلافات و تبیین نقش شیوه‌های(ADR) در رفع اختلافات ناشی از مسائل مالی و بانکی از مهم­ترین اهداف این پژوهش به­شمار می‌رود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد از میان روش‌های متنوع حل اختلافات حوزه اقتصادی، مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین شیوه، استفاده از (ADR) برای حل و فصل اختلافات مالی و بانکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع

الف- فارسی

 1. بیگ زاده، ابراهیم؛ صادقی، زیبا (1391)، حل و فصل اختلافات در مورد شیوه‌های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 8.
 2. باقری، محمود(1387) ؛ قابلیت داوری اختلافات ناشی از حقوق اقتصادی: ناکامی قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی، شماره 48 .
 3. پیلتن، فرزاد(1391)؛ رژیم حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)، بهار و تابستان 1391، دوره 8، شماره 17.
 4. درویشی هویدا، یوسف، 1387، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
 5. زعیم، علی(1396)، گونه شناسی بحران‌های مالی با تاکید بر بحران­های بانکی، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال پنجم، شماره 18.
 6. عرفانی، محمود، (1378) طرق جایگزین حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت، مجله حقوق و علوم سیاسی، شماره 43.
 7. فرحسا، فرح(1383)، داوری تجاری بین‌المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
 8. فورگ، اریک کانال، رویه حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی، (ترجمه) معصومه سیف افجه‌ای، سفارت جمهوری اسلامی ایران، بروکسل، آبان ۱۳۸۲.
 9. لاریجانی، نجفی(1389)، حسن وافخم ابوالفضل، تعرفه‌های ترجیحی در نظام جهانی ترجیحات تجاری، تهران- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۹.
 10. مجتهدی، محمدرضا(1390)؛ درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری اکسید، نشریه فقه و حقوق اسلامی، سال دوم.
 11. محبی، محسن(1368)، آئین حل و فصل اختلافات جهانی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، شماره 7.
 12. نیکبخت، حمیدرضا(1382)، نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۷.
 13. نیکبخت، حمیدرضا(1383)، داوری در کشورهای در حال توسعه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌های 28-27.
 

ب- انگلیسی

 1. Chan, E. H. W., and Raymond, Y. C. (2003, August). Cultural considerations in international construction contracts، Journal of Construction Engineering and Management، 129(4), 375–381.
 2. Chan, E. H. W., and Suen, H. C. H. (2005). Dispute resolution management for international construction projects in china. Management Decision 43(4), 589-602.
 3. Dikmen, I., and Birgonul, M. T. (2006, July). A review of international construction research: Ranko Bon’s contribution. Construction Management and Economics (24), 725–733.
 4. Frey, M. A. (2003). Alternative methods of dispute resolution، Delmar Cengage Learning.
 5. Houtte, H. V., (2002), The Law of International Trade, 2nd Edition, London.
 6. http//:www.icj-cij.org/Cases/15 Feb 2019
 7. Jeffrey Golden & Carolyn Lamm, “International Financial Disputes: Arbitration and Mediation”, United Kingdom: Oxford University Press, 2015.
 8. M. L. MOFFITT, and R.C. BORDONE, Perspectives on Dispute Resolution, An Introduction, in The Handbook of Dispute Resolution, Jossey-Bass, 2005.
 9. Motiwal, “Alternative Dispute Resolution”, Indian J. Publ. Admin, 1997.