تعداد مقالات: 156
9. الگوی ‌نظام ‌حقوق ‌دارائی‌های ‌فکری ‌جمهوری‌ اسلامی ‌ایران با رویکرد ‌مدل‌سازی ‌ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 31-7

محمد مهدی‌ نژادنوری؛ قاسم‌ پور رمضان نرگسی؛ حجت‌الله حاج‌حسینی؛ محمد صدری


10. متغیرهای جمعیتی مؤثر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 34-7

محمدباقر خرمشاد؛ مسعود آقامحمدی؛ سعید بابایی


18. ارزیابی تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 43-66

احمد امیرآبادی فراهانی؛ اصغر صالح اصفهانی


19. ویژگی‌های برنامه‌ریزی میان‌مدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 49-73

علیرضا بخش‌میدانی؛ ارسطو توحیدی؛ داود آقامحمدی؛ رحیم ممبینی


22. تبیین اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پیرامون نفوذ

دوره 8، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 61-33

علی فرهادی؛ علی علیزاده؛ ابراهیم برزگر