ارائه الگوی نشان کارفرما جهت جذب و نگهداشت کارکنان؛ کاربرد رویکرد آمیخته

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 30-7

سعید خزایی؛ مهدی خیراندیش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود شیرازی؛ مهدی رسولی قهرودی


الگوی ‌نظام ‌حقوق ‌دارائی‌های ‌فکری ‌جمهوری‌ اسلامی ‌ایران با رویکرد ‌مدل‌سازی ‌ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 31-7

محمد مهدی‌ نژادنوری؛ قاسم‌ پور رمضان نرگسی؛ حجت‌الله حاج‌حسینی؛ محمد صدری


مقاله پژوهشی:متغیرهای جمعیتی مؤثر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 34-7

محمدباقر خرمشاد؛ مسعود آقامحمدی؛ سعید بابایی


شناسایی شاخص ها ی جاری سازی استراتژی های منابع انسانی

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 38-7

امیرمسعود کروبی؛ ناصر پورصادق؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ بهروز رضایی منش


طراحی الگوی سیاست گذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کلان و تفصیلی

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 42-7

احد بنار؛ علی رضائیان؛ عزیزالله معماریانی؛ علی معینی


ویژگی‌های برنامه‌ریزی میان‌مدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 49-73

علیرضا بخش‌میدانی؛ ارسطو توحیدی؛ داود آقامحمدی؛ رحیم ممبینی


تبیین اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پیرامون نفوذ

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 61-33

علی علیزاده؛ ابراهیم برزگر