دوره و شماره: دوره 12، شماره 47 - شماره پیاپی 2، مرداد 1401، صفحه 7-300 (تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند) 

پژوهشی

طراحی الگوی اطلاع‌رسانی قانون‌گذاری در دولت الکترونیک

صفحه 225-250

مرتضی فرش‌چی؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ محمدرضا عباسی‌فرد


بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برافزایش مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

صفحه 110-85

محمد حسین فتاح پور؛ مهدی حسین پور؛ یوسف محمدی‌فر؛ قدرت احمدیان


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند
تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند
تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند