دوره و شماره: دوره 12، شماره 47 - شماره پیاپی 2، مرداد 1401، صفحه 7-300 (تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند) 
بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برافزایش مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

محمد حسین فتاح پور؛ مهدی حسین پور؛ یوسف محمدی‌فر؛ قدرت احمدیان


فرآیند ارزیابی و انتخاب نظام‌مند

فلوریا خونساری؛ وحید ریاضی؛ نصرا... کلانتری


طراحی الگوی اطلاع‌رسانی قانون‌گذاری در دولت الکترونیک

مرتضی فرش‌چی؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ محمدرضا عباسی‌فرد


شماره‌های پیشین نشریه

تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند
تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند