دوره و شماره: دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 1، خرداد 1401، صفحه 7-257 (تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند) 
طراحی مدل مفهومی جامع برای هوشمندسازی وزارتخانه‌ها

صفحه 264-241

مرتضی گل نژاد؛ عزیزالله معماریانی؛ محمدرضا معتدل


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند
تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند
تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند