دوره و شماره: دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 1، خرداد 1401، صفحه 7-257 (تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند) 
طراحی مدل مفهومی جامع برای هوشمندسازی وزارتخانه‌ها

صفحه 264-241

مرتضی گل نژاد؛ عزیزالله معماریانی؛ محمدرضا معتدل


شماره‌های پیشین نشریه

تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند
تمامی مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند