دوره و شماره: دوره 10، شماره 38 - شماره پیاپی 1، خرداد 1399، صفحه 410-7 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 

پژوهشی

شناسایی و ارائه چارچوب مولفه‌های نوآوری چابک در سازمان‌های صنعتی دفاعی

صفحه 37-7

امین پاشایی هولاسو؛ حسین دهقانی پوده؛ ابوطالب شفقت؛ ناصر پورصادق


تحلیل آماری تأثیر جهانی‌شدن بر آموزش عالی در ایران

صفحه 120-99

علیرضا صالحی؛ حسین ابراهیم آبادی؛ رضا کلاهی


پژوهشی

توسعه شاخص های ارزیابی نظام حقوق مالکیت فکری ایران

صفحه 160-121

محمدمهدی نژاد نوری؛ قاسم نرگسی؛ محمد صدری؛ حجت الله حاج حسینی


الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی

صفحه 191-161

حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ سیامک طهماسبی؛ حسین اصلی‌پور؛ علیرضا بوشهری؛ غلامرضا توکلی


الگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی

صفحه 357-335

عباسعلی کدخدایی؛ سیدجواد امینی؛ سیامک ره پیک؛ عباس کعبی؛ محمدرضا میرشمسی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره 41، زمستان 1399(همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.