دوره و شماره: دوره 10، شماره 38 - شماره پیاپی 1، بهار 1399، صفحه 410-7 (شماره 38 بهار 1399) 
1. شناسایی و ارائه چارچوب مولفه‌های نوآوری چابک در سازمان‌های صنعتی دفاعی

صفحه 36-7

امین پاشایی هولاسو؛ حسین دهقانی پوده؛ ابوطالب شفقت؛ ناصر پورصادق


4. تحلیل آماری تأثیر جهانی‌شدن بر آموزش عالی در ایران

صفحه 118-97

علیرضا صالحی؛ حسین ابراهیم آبادی؛ رضا کلاهی


5. توسعه شاخص های ارزیابی نظام حقوق مالکیت فکری ایران

صفحه 156-119

محمدمهدی نژاد نوری؛ قاسم نرگسی؛ محمد صدری؛ حجت الله حاج حسینی


6. الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی

صفحه 186-157

حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ سیامک طهماسبی؛ حسین اصلی‌پور؛ علیرضا بوشهری؛ غلامرضا توکلی


8. راهبردهای پدافند غیر عامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

صفحه 252-221

ابراهیم لطفیان کریم؛ کاظم بصیرتی؛ نعمت الله قاسمی


13. الگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی

صفحه 386-363

عباسعلی کدخدایی؛ سیدجواد امینی؛ سیامک ره پیک؛ عباس کعبی؛ محمدرضا میرشمسی