دوره و شماره: دوره 10، شماره 40 - شماره پیاپی 3، پاییز 1399 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 

پژوهشی

1. تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران

صفحه 32-7

میترا ابراهیمی؛ شیوا آزادفدا؛ سیدمحمدصادق مهدوی؛ کاوه خبیری راد؛ بهرام قدیمی


6. ویژگی خاص عملیات تروریستی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه

صفحه 170-139

مهدی پوررمضان؛ حمید رضا جمالی؛ غلامحسین مسعود


8. تحلیلی بر پیاده سازی خط مشی های تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 224-199

فاطمه رحیمی مقدم؛ مجتبی امیری؛ حسین صفری؛ محمد خوش چهره


15. طراحی الگوی جوسازمانی متعالی

صفحه 440-415

حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی؛ علیرضا مرادی صالح