موضوعات = مطالعات سیاسی
رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس؛ با تاکید بر الگوی امنیت درونزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

علی جعفری؛ محمد سهرابی؛ محمد شاه محمدی


آسیب شناسی هویتی عرفان های نوظهور

دوره 13، 50 (بهار 1402)، اردیبهشت 1402، صفحه 195-171

روح اله احمدی؛ جهانبخش ایزدی


زیبایی‌شناسیِ نسبت سوژه سیاسی و امر سیاسی

دوره 13، 50 (بهار 1402)، اردیبهشت 1402، صفحه 278-253

یعقوب قلندری؛ رضا نجف زاده


مفهوم «مصلحت» در حکومت علوی (بر اساس مطالعه موردی معاهده صفین)

دوره 12، 49 (زمستان 1401)، دی 1401، صفحه 165-137

آرزو مجتهدی؛ محمد باقر خرمشاد


بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برافزایش مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، 47 (تابستان 1401)، مرداد 1401، صفحه 110-85

محمد حسین فتاح پور؛ مهدی حسین پور؛ یوسف محمدی‌فر؛ قدرت احمدیان


شاخص‎های حکمرانی مطلوبِ «دولت تراز انقلاب اسلامی» مطابق با بیانیه گام دوم

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 200-173

رحمان نجفی سیار؛ ایوب نیکونهاد