تعداد مقالات: 156
151. تبیین گفتمان ولایت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 362-331

ا... مراد سیف؛ مرتضی عزتی؛ نبی اله دهقان؛ حمید محمد میرزائی


153. الگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 386-363

عباسعلی کدخدایی؛ سیدجواد امینی؛ سیامک ره پیک؛ عباس کعبی؛ محمدرضا میرشمسی


154. تبیین معیارهای بکارگیری بهینه کارکنان وظیفه بر اساس تحلیل مضامین فرامین مقام معظم رهبری

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 398-375

حجت اله واعظی نژاد؛ سید مجتبی موسوی نقابی


155. بررسی علل شکل گیری خشم سازمانی در بوروکرات‌های سطح خیابان (مطالعه موردی: سازمان تعاون روستایی استان قم)

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 410-387

هادی نهادی؛ جواد مرادی سیاهکالی؛ سید محمد حسینی