دوره و شماره: دوره 13، شماره 51 - شماره پیاپی 2، تیر 1402 (شماره 51 تابستان 1402 (تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند)) 

پژوهشی

بررسی ابعاد حقوقی درج شرط تعیین دادگاه در قراردادهای بین‏المللی در نظام حقوقی ایران

صفحه 33-7

سید نصرالله ابراهیمی؛ محمدباقر صفائی؛ محمدتقی صفائی؛ عبدالحسین صفایی


نسبت حکمرانی خوب و پایداری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 59-35

ابوالفضل خزائی فر؛ غلامحسین بلندیان؛ محمد شاه محمدی؛ محمد علی خسروی


بررسی و ارزیابی راهکارهای توسعه کارآفرینی با رویکرد نظام نوآوری اجتماعی در شهر جدید پردیس

صفحه 160-139

صدیقه رضاییان فردویی؛ مهران کشتکار هرانکی؛ منصوره حورعلی؛ شهلا جهانگیری؛ محمد آتش کار نصرآباد


راهبردهاو روش های تربیت دینی از دیدگاه امام موسی صدر

صفحه 203-183

فاطمه بندلی زاده؛ صادق رضایی؛ محسن ایمانی


ارائه الگوی تحول علوم انسانی

صفحه 228-205

علی رضا پیروزمند؛ احمد رضا حجازی


شماره‌های پیشین نشریه

ش. 53، اسفند 1402 (همه مقالات این شماره پژوهشی هستند
تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند
شماره 51 تابستان 1402 (تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند)
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی هستند