موضوعات = دفاع
تاثیرپذیری راهبردی وصایای شهدای جنگ تحمیلی از آیات قرآن‌کریم

دوره 13، شماره 52، مرداد 1402، صفحه 121-97

الماس اسلامی؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی


رویکردی به رابطه اقتدار نظامی با مذاکره در اندیشه فرمانده معظم کل قوا

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 255-229

حسین آزادی نژاد؛ فتح ا... کلانتری


طراحی الگوی نظارت راهبردی برتحقق سیاست‌های کلی نظام (حین اجرا) درصنعت دفاعی

دوره 13، 50 (بهار 1402)، اردیبهشت 1402، صفحه 171-139

مهدی مرادی؛ مهرداد فضلعلی؛ غلامرضا توکلی؛ حمید رضا میلانی نژاد


اولویت بندی معیارهای موثر بر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به روش فازی

دوره 12، 48 (پاییز 1401)، مهر 1401، صفحه 38-7

حمیدرضا جیرودی؛ محمدرضا محمدی گودرزی


شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های موثر در ارزیابی توانمندی جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ج.ا.ا

دوره 11، شماره 45، اسفند 1400، صفحه 94-67

حسن محمدی منفرد؛ محمدرضا موحدی صفت؛ محسن آقایی


بررسی ابعاد ارزیابی تهدیدات هوشمند آینده

دوره 11، شماره 45، اسفند 1400، صفحه 148-121

ذکریا کاظم پور


مدیریت جنگ شهری سوریه

دوره 11، شماره 44، آذر 1400، صفحه 283-263

ابوالحسن کبیری؛ علیرضا سعادت راد