دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

مقایسه ایران و منتخبی از کشورهای اروپایی با سطح نوآوری متوسط از منظر قابلیت های فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

حسین محمدخانی غیاثوند؛ حنیف کازرونی


ارزیابی فناوری: رویکردها، چالش‌ها، و حوزه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

محمدرضا رضائیان دلوئی؛ حنیف کازرونی


فراتحلیل فرآیند برنامه‌ریزی درسی دانش اندیشه‌نظامی در دانشگاه‌های کشورهای منتخب و ارائه الگوی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

مهدی باقری هشی؛ علیرضا حامدی سنجانی


الگوی بازدارندگی راهبردی سازمان‌های نظامی در محیط امنیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

وحید ریاضی


راهبردهاو روش های تربیت دینی از دیدگاه امام موسی صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

فاطمه بندلی زاده؛ صادق رضایی؛ محسن ایمانی


زیبایی‌شناسیِ نسبت سوژه سیاسی و امر سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

یعقوب قلندری؛ رضا نجف زاده


راهبردهای پدافند سایبری در زیرساخت های صنعت آب و فاضلاب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

مرتضی بیگلری؛ سید علی میر رفیع


تدوین سناریوهای اثربخشی عملکرد مراکز تحقیقاتی بخش دولتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

اکبر مبینی؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمود مدیری


طراحی الگوی نظارت راهبردی برتحقق سیاست‌های کلی نظام (حین اجرا) درصنعت دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

مهدی مرادی؛ مهرداد فضلعلی؛ غلامرضا توکلی؛ حمید رضا میلانی نژاد


شناسایی و اولویت بندی پیش‌ران‌‌های انعطاف‌پذیری در سیستم آماد و پشتیبانی- مطالعه موردی: یک سازمان نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

آرش آرمون؛ مسعود موحدی


واکاوی و تبیین پیشران‌های موثر بر آینده اقتصاد ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

شهریار شیرویه پور؛ مهدی نیکویه؛ حمید عزیزمحمدلو؛ سید مرتضی مرتضوی


آسیب شناسی هویتی عرفان های نوظهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

روح اله احمدی؛ روح اله احمدی


ارزیابی راهبرد تأمین منافع ملی از طریق قیمت‌گذاری در قرارداد فروش گاز طبیعی ایران به ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

محمدرضا مختاری زنجانی؛ عباس کاظمی نجف آبادی؛ محمدهادی زاهدی وفا


شناسایی و رتبه‌بندی اصلاحات پیشنهادی در صندوق‌های بازنشستگی از منظر ذینفعان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

محمدصادق غلامی


ارائه الگوی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی اجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

فرهاد هادی نژاد؛ فرامرز نصری؛ محمد عباسیان؛ منصور خیرگو


شناسایی رفتارهای ضد شهروندی سازمانی (مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

علی فرهادی؛ داود فریدپور


بررسی ابعاد حقوقی درج شرط تعیین دادگاه در قراردادهای بین‏المللی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

سید نصرالله ابراهیمی؛ محمدباقر صفائی؛ محمدتقی صفائی؛ سید نصرالله ابراهیمی


نسبت حکمرانی خوب و پایداری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

ابوالفضل خزائی فر؛ غلامحسین بلندیان؛ محمد شاه محمدی؛ محمد علی خسروی