دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل موانع توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی:منطقه 6 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

زهرا غلامی؛ یوسفعلی زیاری


2. بررسی میزان تأثیر فضای مجازی بر باورها و اعتقادات کاربران شبکه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

جواد رفیعی راد


3. دولت و سیاستگذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

امیرحسین الهامی؛ وحید ریاضی


4. طراحی چارچوب چابکی راهبردی با رویکرد قابلیت های پویا: بررسی نقش تفکر، یادگیری راهبردی و قابلیت فناوری اطلاعات (مطالعه موردی صنعت فولاد استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

سجاد شمسی گوشکی؛ حمیدرضا یزدانی؛ بهمن حاجی پور؛ مرتضی سلطانی


5. بررسی عوامل اثر گذار بر انتقال یادگیری به سازمان‌های لجستیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

حسن محجوب؛ علیرضا تنهایی؛ داریوش مالک پور؛ مهرداد احمدی


6. طراحی مدل ساختاری-تفسیری برای چالش های اثرگذار در مدیریت بلایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

محمود مدیری


7. طراحی مدل شایستگی کارکنان در حوزه امنیت سایبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

حسن کاویانی؛ ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


8. اقتصاد مقاومتی و اولویت بندی شرکای راهبردی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

حسین طالبی؛ امید آسیابان


9. مدلسازی ریاضی انتشار شایعه با رویکرد دفاعی با توجه به آیات و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

عینقی لزگی؛ حجت الله عبادی زاده؛ یعقوب یوسفوند


10. آسیب شناسی فرهنگی مدیریت بحران‌های اجتماعی مطالعه موردی بیماری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

علی خزاعی؛ محمود یقینی


11. تبیین نقش هویت دینی در گرایش افراد به محافظه‌کاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

سیدسعید حسن زاده؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ مهناز گودرزی