موضوعات = مطالعات فرهنگ
تحلیل شکاف فرهنگ یک سازمان دفاعی بر اساس الگوی مورد انتظار فرمانده معظم کل قوا

دوره 13، شماره 52، مرداد 1402، صفحه 170-149

نبی اله دهقان؛ محمود غلامی؛ ناصر عسگری؛ فرامرز قرآنی


آسیب شناسی فرهنگی مدیریت بحران‌های اجتماعی مطالعه موردی بیماری کرونا

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 172-145

علی خزاعی؛ محمود یقینی؛ مریم خزاعی