نویسنده = بابایی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. متغیرهای جمعیتی مؤثر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 34-7

محمدباقر خرمشاد؛ مسعود آقامحمدی؛ سعید بابایی