نویسنده = یداللهی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مهارت ورزی سربازان بر زندگی آنان بعد از رهایی از خدمت سربازی

دوره 9، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 250-278

خسرو بولحسنی؛ علی اصغر بیک؛ رضا یداللهی