نویسنده = نصری، قدیر
تعداد مقالات: 1
1. تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه

دوره 8، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 166-145

حمیدرضا آراسته؛ قدیر نصری؛ حسن‌رضا زین‌آبادی؛ علیرضا تنهایی