نویسنده = فریدپور، داود
تعداد مقالات: 1
1. الزامات توسعه آگاهی‌بخشی در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر توسعه دفاعی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 155-133

عباس اسدی؛ داود فریدپور؛ سیدوحید عقیلی