نویسنده = امامی، سید مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی و تبارشناسی رهبری سیاست‌گذاری عمومی

دوره 9، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 67-89

بابک وطن‌دوست؛ علی نقی امیری؛ سید مجتبی امامی؛ علی دیواندری؛ رضا تهرانی