نویسنده = سرخیل، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی حقوق جزایی اسلام

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 310-287

مهدی نوریان؛ بهنام سرخیل