موضوعات = فناوری اطلاعات
نقش عوامل سازمانی در پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان با رویکرد مدل پذیرش فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

محمد ملکی نیا؛ سیدحسین خادم؛ رخساره مبرهن