آینده نگاری با رویکرد مدل‌سازی در طراحی تسلیحات نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت تحقیق در عملیات- استادیار دانشگاه امام‌ علی (ع)

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

سناریوپردازی یک روش برنامه­ریزی راهبردی و نتیجه­ای برای آینده­پژوهی است که برخی سازمان‌ها به‌منظور تدوین برنامه‌های منعطف بلندمدت آن را به کار می‌گیرند تا به ادراکی ساختاریافته پیرامون شرایط محیطی در آینده­های بدیل دست یابند. از سوی دیگر مدل‌سازی یکی از روش‌های پرکاربرد در آینده‎نگاری و وسیله­ای برای شرح روابطی است که موجب اتصال عوامل فنی، اقتصادی، بازاری و اجتماعی به‌عنوان بازنمایی آینده می‌شود. تحقیق حاضر تلاش دارد با بهره‌گیری از این دو روش، رویکردی علمی و آینده‌پژوهانه برای طراحی تسلیحات نظامی ارائه نماید.لذا هدف تحقیق حاضر مدل‌سازی ریاضی سناریوهای محتمل جنگ‌های آینده در حوزه طراحی تسلیحات نظامی و ارائه رهیافتی برای حل این مدل‌هاست. برای این منظور مفروضات و محدودیت­های تحقیقات پیشین که به دلیل ساده‌سازی، مدل‌سازی و روش حل به مسائل مشابه تحمیل گردیده و در شرایط عملیاتی و نظامی غیر کاربردی هستند، حذف و تعدیل گردیده است. پژوهش حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات توسعه­ای و از منظر روش در گروه تحقیقات آزمایشی قرار دارد. در پایان تحقیق نیز پنج مدل ریاضی که از پنج سناریوی منتج از الزامات محتمل جنگ­های آینده استخراج شده، ارائه و تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع و مآخذ

الف. فارسی

 • آذر، عادل (1393)، تحقیق در عملیات (1)، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • امیری، مقصود؛ عظیمی، پرهام؛ زندیه، مصطفی و هادی‎نژاد، فرهاد (1395)، بهینه‌سازی قابلیت اطمینان تسلیحات نظامی با رویکرد ترکیبی شبیه‌سازی و الگوریتم‌های فراابتکاری، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 64.
 • پیروی، علی (1381)، نقش قابلیت اطمینان در سیستم‎های دفاعی هوشمند و نحوه ارتقای قابلیت آمادگی عملیاتی تسلیحات نظامی، اولین همایش سامانه‌های دفاعی هوشمند، تهران.
 • حسینی، سید محسن؛ خانزاده، محمدحسین و علی‎نژاد برمی، یوسف (1392)، افزایش کیفیت توان و قابلیت اطمینان سیستم قدرت کشتی‌های نظامی با استفاده از فیلتر هیبرید بهینه‌سازی‏شده با الگوریتم ژنتیک، فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری، سال اول، شماره 4، 9-22.
 • حکمت، کاظم (1382)، ویژگی‌ها و الزامات طراحی و اجرای سامانه‌های مکانیزه نگهداری و تعمیرات، فصلنامه لجستیک، شماره هجدهم، سال پنجم، 1-14.
 • حیدری، کیومرث؛ قمری، موسی‌الرضا؛ کلانتری، فتح‌الله (1393)، راهبردشناسی جنگ‌های آینده (با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری)، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا.
 • ذوالفقاری، زینب (1390)، مدل مناسب آینده‌پژوهی در چشم‌انداز ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، پردیس تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • رمضانی، سعید و معینی، علیرضا (1395)، تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات دفاعی با استفاده از مدل مدیریت سلامت تجهیزات و پیش‌بینی عیوب (PHM)، (مطالعه موردی: سامانه راداری)، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال هجدهم، شماره 51، 4-14.
 • عظیمی، پرهام و هادی‎نژاد، فرهاد (1395)، ارائه مدل بهینه‌سازی چندهدفه در مسئله تخصیص افزونگی سامانه‌های تعمیرپذیر، با بهره‌گیری از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، طراحی آزمایشات و شبیه‌سازی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال چهاردهم، شماره 41، 137-162.
 • علوی، امید؛ مرادپور، رضا و گودرزی املشی، علی (الف) (1395)، بررسی و ارزیابی قابلیت اطمینان مبدل باک توان بالا برای کاربرد در صنایع نظامی دریایی با استفاده از تحلیل و مدل‌سازی حرارتی، دومین همایش ملی فناوری‌های نوین دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی.
 • علوی، امید؛ مرادپور، رضا و گودرزی املشی، علی (ب) (1395)، بررسی و ارزیابی استانداردهای قابلیت اطمینان قطعات الکترونیکی در حوزه نظامی، دومین همایش ملی فناوری‌های نوین دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی.
 • محمدی، مهدی؛ منطقی، منوچهر؛ الیاسی، مهدی؛ صابرفرد، علیرضا و سعدآبادی، علی‌اصغر (1395)، شناسایی شایستگی­های عمومی مؤثر بر ارتقای ظرفیت جذب دانش فناورانه در صنایع پیشرفته دفاعی ج.ا.ایران؛ مطالعه موردی، صنعت فضایی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال چهاردهم، شماره 55، 155-193.
 • مظفری، علی (1388)، آینده‌پژوهی بستر عبور از مرزهای دانش، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سال دوم، شماره 4، 25-47.
 • مهرگان، محمدرضا (1382)، مدل‌سازی ریاضی، چاپ اول، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی (سمت).
 • هادی نژاد، فرهاد (1396)، طراحی مدل بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی در مسئله چندهدفه تخصیص افزونگی سیستم­های تعمیرپذیر، پایان‌نامه دکتری رشته مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 

ب. انگلیسی

 • Bell, W. (2010). Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era: History, Purposes, Knowledge. s.l: Transaction Publishers.
 • Chern, M.S. (1992). “On the computational complexity of reliability redundancy allocation in a series system”, Operations Research Letters, pp. 309-315.
 • Dhillon, B.S. (2007). Applied Reliability and Quality Fundamentals, Methods and Procedures. Berlin: Springer.
 • Georghiou, L. (2001). Third generation foresight– integrating the socio-economic dimension. The approach to and the potential for new technology foresight. Paper presented at the The Proceedings of an International Conference on Technology Foresight. Tokyo, Japan.
 • Kuo, W., Wan, R. (2007). “Recent Advances in Optimal Reliability Allocation”, IEEE Transaction on system, man and cybernetics-part a: system and humans, pp. 143-156.
 • Popper, R. (2008), How are foresight methods selected? Foresight, 10, 6, PP 62-89.
 • Porter, M. (1985). Competitive Advantage. New York: Free Press.
 • Pourkarim Guilani, P., Azimi, P., Niaki, S.T.A., Niaki, S.A.A.(2016). “Redundancy allocation problem of a system with increasing failure rate s o f components based on Weibull distribution: A simulation-based optimization approach”, Reliability Engineering and System Safety, 15, 2, pp 187 – 196.
 • Schwartz, P. (1991). The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. New York: Currency Doubleday.