مؤلفه‌سازی پدافند غیرعامل شهری در مقابله با تهدیدات آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه تهران مرکزی

2 مدیر گروه جغرافیا/تهران مرکزی

چکیده

مطالعه و بررسی جنگ‌های معاصر، اهمیت موضوع پدافند غیرعامل را بیش‌ازپیش نمایان می‎کند، چرا که اقدامات پدافند غیرعامل موجب زنده ماندن و حفظ بقای نیروی انسانی و صرفه‌جویی کلان اقتصادی و ارزی در حفظ تجهیزات و تسلیحات بسیار گران‌قیمت نظامی می‏گردد. این مقاله به مؤلفه‏سازی در حوزه پدافند غیرعامل شهری پرداخته، ابعاد و مؤلفه‌ها و شاخصه­های تأثیرگذار در آن را معرفی می‌نماید.در این پژوهش ادبیات مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه‌ها توسط نرم‏افزارهای SPSS و PLS ابعاد و مؤلفه‌های اکتسابی پدافند غیرعامل شهری را مورد تأیید قرار داد.بر همین اساس اداره پدافند غیرعامل شهری، فناوری، دانش و فنون، زیرساخت پشتیبانی و طرح و برنامه‌ریزی ابعاد پدافند غیرعامل شهری و همچنین ساختار سازمانی، مدیریت و رهبری، سرمایه انسانی، راهبردها و سیاست­ها، فناوری نوین، دانش، پژوهش و نوآوری، تجهیزات پدافند غیرعامل شهری، استحکامات و سازه­های پدافند غیرعامل شهری، اعتبارات، اجرای طرح­ها، کنترل و ارزیابی تحت عنوان مؤلفه‌های این حوزه تعیین گردیدند.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی

 • بوزان، باری (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • پدافند غیرعامل در آیینه قوانین و مقررات، سازمان پدافند غیرعامل کشور (1389).
 • جمعی از نویسندگان (1392)، برآورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در افق ده‌ساله، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • درویشی، فرهاد (بی‌تا)، پروژه تحقیقاتی جنگ­های مدرن، بررسی تفاوت­های آن با جنگ­های پیشین، بررسی عامل فناوری در جنگ­های مدرن با تحولات مورد انتظار در جنگ و فناوری نظامی در دو دهه آینده.
 • سلامی، حسین و نصرتی، علیرضا (بهار 1392)، مدیریت راهبردی علائم کم‌سو در نبردهای ناهم‌تراز، فصلنامه دفاع ملی، سال اول، شماره 3، ص 26.
 • سازمان پدافند غیرعامل کشور، سند راهبردی، 1385.
 • سازمان پدافند غیرعامل کشور، مبانی، مستندات و الزامات قانونی سازمان پدافند غیرعامل کشور (شهریور 1386).
 • علیزاده، عزیز (1388)، بررسی‌ سناریوهای جنگ آینده با تأکید بر فناوری‌های دفاعی، چاپ اول، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • کالینز، جان. ام (1973)، راهبرد بزرگ (اصول و رویه‌ها)، مترجم کورش بایندر، چاپ چهارم، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1386.
 • گروه مطالعاتی دانشکده مدیریت راهبردی (1387)، اصول و الزامات مرزشکنی دانش، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • گروه مطالعاتی دانشکده مدیریت راهبردی (1389)، ارائه الگوی دفاع دانش‌بنیان، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • موحدی‌نیا، جعفر (1385)، مفاهیم نظری و عملی دفاع غیر عامل، تهران، مرکز برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی، معاونت آموزش و نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه.
 • ماندل، رابرت (1377)، چهره متغیر امنیت ملی تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • مطهری، مرتضی (1368)، جهاد، قم، صدرا.
 • مرادیان، محسن (1390)، مدل‌سازی ریاضی برای سنجش امنیت خارجی؛ مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره 1، ص 169.
 

ب. انگلیسی

 • Airspace Control,FM 3-52,Department of the Army Washington, DC, 8 February 2013
 • Antkiewicz Ryszard, Chmielewski Mariusz, Drozdowski Tomasz, Najgebauer Andrzej, (2012), Knowledge-Based Approach for Military Mission Planning and Simulation, Military University of Technology in Warsaw, Faculty of Cybernetics Poland