راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی برای مقابله با حمایت کشورها از عراق و نحوۀ بکارگیری آن‌ها در تهدیدات آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد جغرافیای برنامهریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران، راهبرد عراق که برقراری آتش‌بس بین دو کشور پس از اشغال حدود 20 هزار کیلومتر مربع از سرزمین‌های استان‌های مرزی بود را بی‌اثر کرد و به تمامی هیئت‌های صلح اعلام کرد که تنها راه پذیرش آتش‌بس توسط ایران، "خروج بی‌قید و شرط ارتش عراق از خاک ایران" است. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف تبیین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی برای مقابله با حمایت کشورها از عراق در هشت سال جنگ تحمیلی و نحوۀ به‌کارگیری این راهبردها در تهدیدات احتمالی آینده به رشته تحریر درآمده است. نوع پژوهش از نوع کاربردی- توسعه­ای می­باشد. روش جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای و پرسشنامه می­باشد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، تعداد 22 راهبرد به­ترتیب اولویت بر نحوۀ بکارگیری جمهوری اسلامی ایران از تحارب برای بکارگیری آن‌ها در تهدیدات آینده موثر می‌باشند: تعداد 8 راهبرد نظامی، 4 راهبرد اجتماعی- فرهنگی، 7 راهبرد سیاسی و 2 راهبرد اقتصادی.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

- اردستانی، حسین (1379). تنبیه متجاوز، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

- انصاری، مهدی؛ فوزی، یحیی؛ لطف‌اله‌زادگان، علیرضا (1380). روزشمار جنگ ایران و عراق، ماجرای مک فارلین، جلد چهل‌وچهارم: تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

- بختیاری، مسعود (1386) دانشنامه‌ی بزرگ فارسی، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- خرم‌دره، احسان (1381). «چگونگی شکل‌گیری ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر روند آغاز و تداوم جنگ ایران و عراق (1361-1357)»، فصلنامه نگین ایران، شماره 1.

- دانش‌آشتیانی، محمدباقر (1389). الگوی طرح‌ریزی راهبرد دفاعی- امنیتی، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.

- قربانی، قدرت‌اله (1380). «کمک‌های قدرت‌های بزرگ به عراق در جنگ هشت‌ساله»، پژوهشنامه‌ی دفاع مقدس، شماره 1.

- کالینز، جان. ام (1383)، جغرافیای نظامی، ترجمه‌ی عبدالمجید حیدری و همکاران، تهران: مجتمع ناشران.

- کردزمن، آنتونی (1382). «درس‌های فوری جنگ عراق»، ترجمه‌ی پریسا کریمی‌نیا، مجله‌ی نگاه، شماره‌ی 33.

- هاشمی‌رفسنجانی، علی‌اکبر (1382). «دیدگاه‌ها: گفتگوی هاشمی رفسنجانی با روزنامه همشهری»، فصلنامه نگین ایران، شمار 5، صفحات 112- 107.

- یزدان‌فام، محمود (1381). «عوامل و دلایل گسترش جنگ ایران و عراق»، فصلنامه نگین ایران، شماره‌ی 1.

ب) منابع انگلیسی

-Gat, Azar (2006). War in human civilization, Oxford: Oxford University Press.