دوره و شماره: دوره 9، شماره 34 - شماره پیاپی 1، بهار 1398 (شماره 34 بهار 1398) 
2. مؤلفه‌ها و شاخص‌های سبک زندگی کارکنان نیروهای مسلح در سطح فردی

صفحه 90-63

محمدرضا قرایی‌آشتیانی؛ نبی الله دهقان؛ غلامرضا رحیمی


3. دغدغه‌های ژئوپلیتیکی مشترک و موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و چین

صفحه 116-91

محمدرضا حافظ‌نیا؛ ‌منوچهر متقی؛ خسرو بوالحسنی؛ رضا روشنی‌‌


4. تحول جایگاه نفت و تسلیحات در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی (2019-2009)

صفحه 141-117

سیدسعید میرترابی حسینی؛ ارسلان قربانی شیخ‌نشین؛ غلامرضا کریمی؛ غلامعلی مرادی


5. نگاهی سازه‌ انگارانه به مفهوم امنیت انسانی

صفحه 161-143

عبدالمجید سیفی؛ مریم خالقی‌نژاد؛ حسین رضایی